Informationsbrev Maj 2024

Hej på er! Här kommer återigen information om vad som har hänt och vad som är på gång i föreningen.

Snart är det är dags för föreningens årsstämma. Den kommer att hållas den 13:e juni, en separat kallelse för detta går ut under de närmsta dagarna. Inför stämman vill vi informera om att föreningens sammankallande valberedare har valt att avgå vilket innebär att det inte kommer presenteras ett förslag på en ny styrelse på årsstämman. Därför kommer alla som har något intresse av att arbeta i styrelsen att behöva infinna sig på årsstämman och anmäla sig själva som kandidat.

Flertalet av den befintliga styrelsen kommer att ställa upp för omval men vi behöver ytterligare styrelsemedlemmar, samt en ny valberedning inför kommande år.  

Stambytet flyter på som det ska, och den sista etappen har precis påbörjats enligt tidsplan. Vi är därmed säkra på att stambytet kommer att avslutas i tid i augusti. Under projektet så har det däremot förekommit några incidenter i hygienboden vilket har lett till att vi behövt beställa sanering och städning av boden. Detta är onödiga kostnader för föreningen som dom skyldiga och alla andra betalar för genom sin avgift/hyra till föreningen. Om du inte vill betala dessa onödiga kostnader så får man hålla ordning efter sig och lämna utrymmet i gott skick. Detta gäller inte bara hygienvagnen utan föreningen generellt.

En förändring som kommer efter stambytet är att föreningen behöver förhålla sig till reglerna kring krav på individuell mätning och debitering av varmvatten för flerbostadshus som infördes från 1 juli 2021. Det innebär att det installeras en varmvattenmätare per lägenhet och att varje enskild lägenhets förbrukning av varmvatten mäts och att den boende debiteras för faktisk förbrukning. I och med att en kostnad då flyttas från föreningen boende så kommer den delen av din avgift som har bekostat varmvatten att justeras för att kompensera dig som boende för detta. Storleken av denna justering kommer behöva beräknas och uppskattas under hösten för att se det faktiska utfallet så att justeringen blir så rättvis som möjligt. Vi uppskattar att debiteringen kommer påbörjas tidigast årsskiftet 2025.

Vi vill också passa på att informera alla, som vi gjort så många gånger tidigare, att det inte är tillåtet att ställa sitt skräp framför sophusen. Skräpet är ditt och ingen annans, så det är upp till dig att slänga det på rätt ställe. Skräpet drar till sig råttor och andra skadedjur och försämrar upplevelsen av området, vilket kan påverka värdet av din bostad. Kan vi härleda sopporna till en boende så kommer föreningen debitera alla sina kostnader för hanteringen av sopberget till den boende, vilket är några tusen per tillfälle.

Sen vill vi påpeka att det förekommer skadegörelse av entré portar. Dörrarna ställs upp eller manipuleras så att de inte går i lås ordentligt. Detta innebär en större risk för inbrott och skapar en otrygghet för de boende i uppgången. Vi har nyckelbrickor och kod till dörrarna för allas säkerhet. Ser du en öppen dörr, stäng gärna den!

OVK – Obligatoriska ventilationskontroll utförs i alla lägenheter efter stambytet och utifrån de anmärkningar som blir får varje boende som berörs en information om vad som behöver åtgärdas och inom vilken tid det ska vara gjort. Det är viktigt att åtgärderna görs för att ventilationen i våra hus ska fungera som det är planerat. Kom ihåg att återkoppla enl. instruktion när åtgärden har genomförts.

Grillplatsen kommer fräschas upp inför sommaren med nytt grus för allas trevnad.

Möjlighet att skicka informationsmail via epost. I dagsläget skriver vi ut alla informationsblad på papper och delar ut i varje lägenhet. Detta är ett tidskrävande arbete och inte speciellt miljövänligt. Vi skulle gärna se till att så mycket information som möjligt kunde ske via epost och via hemsida och önskar därför att alla som har en e-postadress går in på fastumdirekt.se och anger sin epostadress via mina uppgifter. Tack på förhand.

Styrelsen önskar alla en trevlig sommar!