Hänsyn

Ta alltid hänsyn till dina grannar. Håll ljudnivån nere oavsett tid på dygnet, men det är särskilt viktigt att det är lugnt och tyst från kl 22.00 på kvällen till kl 07.00 på morgonen.Detta gäller i lägenheter, trapphus, balkonger, uteplatser, lekplatser samt övriga allmänna områden. Ihållande musik dygnet runt varje dag är inte att visa hänsyn.

Reparationer i lägenheten får tidigast påbörjas kl. 08.00 på vardagar och kl 10.00 på helgdagar samt vara avslutade senast kl 20.00 samtliga dagar.

Informera alltid dina grannar, även i närmast angränsande portar, när du ska ha en större fest eller om du ska göra renoveringar i din lägenhet.

Rökning är förbjuden i alla gemensamma utrymmen och utanför portarna enligt lag.

Katter ska ha sådan tillsyn att de inte går in på grannens altan eller uteplats, inte förorenar i sandlådorna eller på andra ställen inom föreningen. Katter bör alltså hållas kopplade.

Hundar ska alltid hållas kopplade, inom vårt område och hela centrala Handen, enligt kommunens regler (se kommunens hemsida). Självklart plockar du upp efter din hund eller katt!

Det är förbjudet att mata fåglar eller andra djur på gräsmattor, i träd, på gårdar eller uteplatser. Detta förorenar samt medför att skadedjur etablerar sig på platsen.

Bollspel på innergårdarna är förbjudet.