Barnvagns- och cykelrum

  • I anslutning till de flesta portar finns barnvagnsrum och cykelrum. Cyklar ska förvaras I cykelrummen eller parkeras på avsedda cykelställ. Barnvagnar med tillbehör ska förvaras i barnvagnsrummen och inte i trapphusen.
  • Kontakta styrelsen för information om var ditt barnvagns- och cykelförråd ligger och hur du ska få tag på nycklar till dessa.