Service och förvaltning

För Solstigens förvaltning anlitas olika förvaltningsföretag. Ett företag ansvarar för den ekonomiska förvaltningen och ett annat den tekniska förvaltningen och fastighetsskötseln. Förvaltningsföretagen stöder styrelsen med den expertkunskap och/eller de tjänster som krävs för att styrelsen och medlemmarna ska vara säkra på att Solstigens hus och mark förvaltas på bästa sätt.

Styrelsen har även avtal med entreprenörer för

  • Markskötsel både sommar och vinter.
  • Städning av gemensamma utrymmen.
  • Nyckel-, passer- och bokningssystem.
  • Parkeringsbolag

Kontaktuppgifter till våra förvaltare och övriga entreprenörer finns anslaget i portarna. Där kontaktuppgifter saknas vänder man sig till Servicecenter hos den tekniska förvaltaren.

För att anmäla fel, störningar eller om du vill ha information kring ditt boende, ring tekniska förvaltarens Servicecenter på dagtid. I akuta fall som inte kan vänta till nästa vardag ring förvaltarens jourservice.

Ekonomiska förvaltaren har hand om frågor som rör avgifter och hyror, parkeringsplater, frågor vid försäljning eller avflyttning från hyresrätt.

Vid problem med skadedjur i din lägenhet, gemensamma utrymmen eller utomhus (tex råttor), kontakta Servicecenter för information.