Säkerhetsdörrar

Före byte till säkerhetsdörr skall styrelse/förvaltare kontaktas för godkännande av typ och utseende.