Ordnings- och trivselregler

Vi är varandras boendemiljö.
I flerfamiljshus bor vi nära varandra och det innebär att vi måste ta hänsyn och respektera varandra. Vi har tillsammans skapat regler för att boendet ska fungera för oss alla.

Om vi tillsammans hjälper till att följa dessa regler och att vårda vår närmaste miljö, slipper vi onödiga kostnader för underhåll och vi får en trivsam boendemiljö.

Uppträder någon i vår bostadsrättsförening störande eller på något annat sätt bryter mot ordningsreglerna prata först med berörd person. Om det inte hjälper gör en störningsanmälan till förvaltningen (kontaktuppgifter på anslagstavlorna)! Den som stör kommer då att få ett brev om ”anmodan om rättelse” oftast räcker det med detta brev.

Upprepade brott mot våra ordningsregler kan resultera i att du bli uppsagd från lägenheten.

I föreningens stadgar, bostadsrättslagen och hyreslagen framgår vilka rättigheter och skyldigheter du som lägenhetsinnehavare har. Dessa lagar ser strängt på störningar och skadegörelse! Utöver dessa lagar gäller nedanstående regler, gemensamt beslutade av föreningens stämma 2010 och reviderade 2012.