Hyresgäster

Om något går sönder, som kan skada föreningens egendom (vattenläckor, elektriska anordningar) är du skyldig att snabbt anmäla felet. Ring Servicecenter, vår fastighetsskötare åtgärdar det som är trasigt och föreningen står för kostnaden. Renovering/lagning av maskiner som du själv installerat (tvätt- och diskmaskin), bekostas av dig.