Parkeringsplatser

I föreningen finns det totalt 221 parkeringsplatser, av dessa är 68 carport platser och 153 vanliga parkeringsplatser och av dessa är 18st gäst parkeringar.

För att få en parkeringsplats måste du ställa dig i parkeringskön vilket du gör genom att ta kontakt med vår ekonomiska förvaltare. Dom kan även svara på hur lång kön är och beräkna hur länge du måste stå i kön för att få en parkeringsplats. I de flesta fallen kan en parkeringsplats bli tillgänglig inom några få månader. Tills det att en plats blir ledig får du parkera på någon av gäst parkeringarna.

Observera att om du vill ha en carport plats måste du anmäla det separat då dom platserna har en egen separat kö lista, likväl om du vill ha en till parkeringsplats så måste du anmäla detta separat. En extra parkeringsplats ges endast i mån av plats och har således en mycket längre kötid. Likväl är kön för carport platserna längre än för den vanliga parkeringskön. Du som boende kan max ha två parkeringsplatser i föreningen och max en av dessa kan vara en carport plats.

Vidare så är det bara boende i föreningen som får ha en parkeringsplats i föreningen, om man skulle vara inneboende, barn till medlem etc. så kan man inte skaffa en parkering.

Priser

Parkeringsplats250kr/månaden
CarportplatsXXXkr/månaden
GästparkeringXXXkr/timmenXXXkr/dagXXXkr/vecka

Felparkerade bilar

Om du skulle råka ut för att någon annan har parkerat sin bil på din parkeringsplats tar du kontakt med P-service på Tel: 0771 – 77 11 00. Du kommer då få en tillfällig kod som du skriver ner på en lapp och lägger i bilens fönster. Du kan sedan stå parkerad på gästparkeringen utan att behöva betala för en p-biljett. Parkeringsbolaget kommer sedan ut så snabbt som möjligt och bötfäller den felparkerade bilen.

Allmänna regler gällande parkering och trafik i föreningen

Det råder generellt parkeringsförbud av motorfordon på hela Solstigen. Parkering är endast tillåten på anvisade platser. Innergårdarna ska i möjligaste mån vara fria från motortrafik. Tillfällig i- och urlastning får dock ske under högst 10 minuter. Kontakta parkeringsbolaget om du behöver mer tid för i- och urlastning t.ex. vid flytt.

  • Uppfarterna till portarna ska alltid vara fria i händelse av utryckning av brandkår och ambulans.
  • Okynnesåkning med moped och bil får inte förekomma på gårdar och gångvägar.
  • Tomgångskörning i garaget är inte tillåten.
  • Inga andra föremål än fordonet och en uppsättning extrahjul får förvaras i garaget!
  • Alla fordon som står i garage, i carport och på parkeringsplatser skall vara i körbart skick och inte förorena garage eller p-plats i form av oljeläckage.
  • Hyresgäster av p-plats, carport och garage har ansvar för att hålla sin plats i städat skick. När du säger upp platsen ansvarar du för att du platsen städas.