Sophantering

I alla hushåll uppstår det sopor och avfall som vi behöver sortera och ta hand om. Här nedan följer en kortare guide till hur vi tar hand om vårt avfall det i föreningen.

Matavfall

Matavfallet sorteras i SRVs ”bruna påse”. Den bruna påsen är tillverkad av vattenavvisande papper och är biologiskt nedbrytbar. En stark botten med stor limyta gör påsen fukttålig och hållbar. Fyll aldrig påsen mer än till den streckade linjen.

Använd aldrig plastpåsar till matavfallet.

Matavfallet slängs sedan i gårdshusen i den svarta luckan som finns vid bommarna. Hushållsavfall får INTE slängas här då det leder till dyra extra avgifter för föreningen, kostnader som går ut över dig som boende.

Om dina bruna påsar skulle ta slut så finns det fler att hämta i ett ut markerat skåp i hallen i tvättstugorna, dessa fylls på kontinuerligt av fastighetsförvaltaren/styrelsen.

Nedan följer några tips från SRV gällande påsen

  • Använd alltid påshållaren
  • Låt blött matavfall rinna av i vasken innan det läggs i påsen.
  • Fyll aldrig påsen mer än till den streckade linjen.
  • Släng påsen minst var tredje dag även om den inte är full.
  • Släng hushållspapper, servetter och bitar av tidningspapper i påsen – det hjälper till att hålla avfallet någorlunda torrt.
  • Låt kaffesumpen torka till en stund innan du slänger det.
  • Vik ihop påsen noggrant innan du lägger den i matavfallskärlet.

Hushållssopor

Till hushållssopor/restsopor hör sådant avfall som uppkommer i ett vanligt hushåll. Exempel på sådant avfall är kuvert, stearinljus, post-it-lappar, tygbitar, kattsand, tuggummi, disk- och tandborstar, blommor, blomjord, disktrasor, småsaker av gummi, strumpor, blöjor, bindor, tobak etc.

Hushållssoporna slängs i någon av de silvriga luckorna som finns på sidorna av gårdshusen.

Övriga sopor

Det soporna som blir över sorteras efter vad det är för typ av avfall.

Kartonger, tidningar, plast- och metallförpackningar, färgat och ofärgat glas sorteras och slängs i avsedd container på avfallsstationen vid ”ICA Nära” på Sleipner vägen.

El skrot, möbler, trädgårdsavfall, lampor, farligt avfall etc. är du som boende skyldig att slänga på en återvinningscentral. Du får absolut inte lämna det utanför gårdshusen och kommer att debiteras hela kostnaden för att avfallet tas omhand om.

Den närmsta återvinningscentralen är ”Returen” i Jordbro, här kan du slänga nästan allt ditt övriga avfall (Se SRV:s hemsida för vad dom inte tar emot). Det kostar ingenting att slänga sitt avfall här, men du behöver ett passerkort som du beställer på SRV:s hemsida, ”srvatervinning.se”, eller via telefon på ”0200-26 46 00”. Adressen till återvinningscentralen är:

ÅVC Jordbro
Jordbro företagspark, Rörvägen 23

Öppettider Tisdag-torsdag: 13:00-19:00
Fredag-söndag: 09:00-16:00 Stängt: Midsommarafton, midsommardagen, julafton, juldagen, nyårsafton, nyårsdagen.

Container helg

Minst en gång om året hyr föreningen in containrar för att underlätta för alla boenden som inte har möjlighet att ta sig till en återvinningscentral. När dessa container helger hålls informeras i god tid innan de äger rum, antingen genom ett nyhetsbrev i brevlådan eller lappar i porten.

Containrarna är öppen några timmar under dagen och då kan man som boende i föreningen slänga brännbart material som man annars kan ha svårt att ta hand om.