Skyddsrum

Enligt lag finns skyddsrum i vår fastighet. Skyddsrummen finns i källarplan på båda gårdarna.  Östergården: 123 och 125.

Västergården: 135, 147 och 149.

Skyddsrummen fungerar i fredstid som lägenhetsförråd men ska vid händelse av krig utrymmas på 48 timmar.