Parkering och trafik

Hur får jag en parkering?

För att ställa dig i parkeringskön så kontakta vår ekonomiska förvaltare, Fastum. Du kan få en parkeringsplats relativt snabbt, det brukar ta några månader som mest. Carport platserna är det längre kötid till, och det brukar kunna ta något år ibland innan man får en tilldelad.

Som mest kan du som boende ha två parkerings platser eller en parkeringsplats och en carport plats.

Om du har blivit tilldelad en parkeringsplats så får du parkera på den parkeringsplatsen du har blivit tilldelad, om du skulle vilja byta parkeringsplats så får du åter igen vända dig till Fastum.

Medans du står i parkeringskön eller om du har fler bilar

Om du inte har blivit tilldelad en parkeringsplats ännu så får du stå på gästparkeringen tills du har blivit tilldelad en parkeringsplats av Fastum.

Om du bor i föreningen så kan du få ett parkeringstillstånd av styrelsen (maila oss på styrelsen@brfsolstigen.se), som gör att du kan stå på gästparkeringen med en veckotaxa istället för en dagstaxa.

Veckobiljetten köps via P-service app ”Parkster”, där vår zonkod är ”33596”. Observera att man behöver ett parkeringstillstånd för att biljetten ska vara giltig då man annars riskerar att få böter.

Se detaljerad info kring P-tillstånd för gästparkeringen här. 

Parkerings pris

Carport:400kr/månaden
Parkering:250kr/månaden
Gästparkering m. tillstånd:250kr/veckan
Gästparkering:10kr/timme eller 100kr/dygn

Regler kring parkeringar i föreningen

  • Det råder generellt parkerings förbud på hela Solstigen. Innergårdarna ska i möjligaste mån vara fria från motortrafik. Tillfällig i- och urlastning får dock ske under högst 10 minuter. Kontakta parkeringsbolaget om du behöver mer tid för i- och urlastning t.ex vid flytt.
  • Uppfarterna till portarna ska vara fria i händelse av utryckning av brandkår och ambulans.
  • Okynnesåkning med moped och bil får inte förekomma på gårdar och gångvägar.
  • Tomgångskörning i carportarna är inte tillåten.
  • Inga andra föremål än ett fordon får förvaras i carportarna.
  • Alla fordon som står i garage, i carport och på parkeringsplatser skall vara i körbart skick och inte förorena carportarna eller p-plats i form av oljeläckage.
  • Hyresgäster av p-plats, carport har ansvar för att hålla sin plats i städat skick. När du säger upp platsen ansvarar du för att platsen städas.

Övrigt

Föreningen har idag 68 carport platser och 153 parkeringsplatser samt 18 gästparkeringar.