Paraboler

  • Parabolantenner får enbart fästas innanför balkongräcket med expanderstång eller med en tung parasollfot (tillräckligt tung för att klara hårda vindar).Parabolen får alltså inte skruvas fast på väggar, balkongräcken, staket eller på andra delar av föreningens egendom.