Allmänt

  • Alla lägenhetsinnehavare och dennes familj samt eventuella inneboende och gäster ska vara aktsamma om, och vårda både lägenheter, gemensamma utrymmen och föreningens mark.
  • Lägenheter, balkonger, altaner, uteplatser och allmänna utrymmen får inte användas för andra ändamål än det de är avsedda för.
  • Om du upptäcker att något inte fungerar eller upptäcker skada och klotter på föreningens egendom är du skyldig att snarast meddela till felanmälan så att felen snabbt kan åtgärdas. Var särskilt noga med att anmäla ”vatten på fel ställe”

Kontaktuppgifter till felanmälan finns anslaget på anslagstavlorna i entréerna.