Försäkringar

Föreningens fastighetsförsäkring täcker skador på byggnad förorsakade av utströmmande ledningsvatten och brand. Som bostadsrättshavare har du ansvar för ytskikt, all fast inredning, vitvaror, sanitetsporslin därför krävs en särskild försäkring förutom hemförsäkringen. Föreningen har därför tecknat ett kollektivt bostadsrättstillägg. Tillägget täcker skador på den egendom du är underhållsskyldig för enligt föreningens stadgar.

Fastighetsförsäkringen täcker däremot inte skador på ditt lösöre. Alla lägenhetsinnehavare (bostadsrättshavare och hyresgäster) ska teckna en hemförsäkring för att vara skyddad när olyckan är framme.