Styrelsen

Styrelsen består av medlemmar dvs dina grannar i Brf Solstigen. Styrelsen arbetar med styrelseuppdraget på sin fritid och har ett arvode för sitt arbete, ett så kallat förtroendeuppdrag.

Styrelsens uppdrag: Enligt föreningens stadgar ansvarar och beslutar styrelsen om planering, styrning, underhåll och utveckling av fastigheten. Styrelsen ska genom gott underhåll och god finansiering se till att fastigheten behåller och helst ökar i värde.
Styrelsen ska också löpande informera alla boende om det som händer i föreningen.

Till sitt stöd i arbetet har föreningen anlitat förvaltningsföretag som sköter allt praktiskt arbete med ekonomin, den tekniska förvaltningen och fastighetsskötseln.

Förteckning och kontaktuppgifter för styrelsen finns på anslagstavlorna och på hemsidan.
Observera att styrelsens mailadress inte är till för felanmälan eller andra akuta frågor som rör ditt boende. Adressen är till för tips och idéer, motioner och andra ärenden som inte kan lösas av våra förvaltare.


Vi som sitter i styrelsen är

Emil Lundgren – OrdförandeFanny Harzdorf – Vice ordförande/Kassör
Paula Holmberg – Sekreterare Tidian Seck Ledamot
Anders Thörngren LedamotSiw Winborg Ledamot
Mikael Tidemo Ledamot

För att kontakta oss, vänligen maila till styrelsen@brfsolstigen.se


Portombud (PO)

I varje trapphus finns en person som har till uppgift att vara en länk mellan styrelsen och lägenhetsinnehavare dessa kallas portombud. Uppgiften blir vad man gör den till men huvuduppgiften är att lämna månadsrapport till styrelsen via mail där man bland annat berättar hur det ser ut i trapphuset angående städning, klotter eller om det står mycket saker i trapphuset som inte ska stå där. Portombudet ska också se till att inaktuell information tas ner från anslagstavlan.
På anslagstavlan finns uppgift om vem som är portombud i ditt trapphus.