Vår gemensamma utemiljö

  • För allas trevnad kasta ditt skräp i papperskorgarna som finns utplacerade på många ställen på vårt område. Papperskorgarna får inte användas för hushållssopor eller blöjor
  • Kasta inte fimpar på marken utanför portarna, på gårdarna eller på andra ställen på föreningens mark!
  • Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar mm samlas ihop efter dagens slut.
  • Grillplatsen, föreningens bord och bänkar som finns på våra marker är vår gemensamma egendom och skall kunna användas av alla som bor i föreningen.
  • Grillplatsen kan och får inte bokas för större grupper eller användas i flera timmar. Alla ska ha en möjlighet att njuta av den korta sommaren!
  • På den grusade ytan vid grillen får inte bänkar placeras, grannarna ska kunna ställa ut egna grillar.
  • Grillplatsen lämnas fri från fimpar, skräp och matrester. Samla ihop ditt skräp och kasta i sopinkasten i gårdshusen när du går hem.
  • Gården är till för alla boende och får gärna användas för arrangemang, dock får inte borden vid grillplatsen användas eller flyttas till andra platser!
  • Om du har en gårdsfest tänk på att hålla ljudnivån nere så att du inte stör dina grannar. Efter kl 22.00 ska det vara tyst.
  • Att använda maschaller innebär en brandrisk, om det råder eldningsförbud så får du inte använda maschaller. De ska placeras så att de inte ger upphov till fläckar eller på annat sätt skadar fastighetens egendom. Tag bort utbrunna marschallburkar och eventuella stearin- och sotfläckar när du lämnar bordet!