Brandsäkerhet

Föreningen ska hålla en hög brandsäkerhet, därför är det förbjudet att förvara barnvagnar, cyklar, dörrmattor och andra föremål i entréer eller trappuppgångar. Trapphuset är utrymningsväg och får därför inte belamras med föremål som kan hindra eller försvåra utrymningen vid brand. Även små föremål i en rökfylld trappuppgång kan resultera i att människor snubblar och ramlar och tappar förmågan att ta sig ut på egen hand (om detta står det att läsai Brandskyddslagen).

Var alltid försiktig med eld. Lämna aldrig brinnande ljus när du lämnar rummet! Du får inte heller grilla med öppen eld (kol eller gasol) på balkongen eller i närheten av huset. Din lägenhet skall vara utrustad med brandvarnare. Om brandvarnare saknas, tag kontakt med förvaltaren så får ni en första brandvarnare av dem. Batteribyte och övrigt underhåll utförs sedan av lägenhetsinnehavaren.

Förvaring av gasolbehållare i vinds- och källarförråd och flerbilsgarage är förbjudet. Det är ett brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Lagen gäller oavsett om flaskan är tom eller fylld.

På balkong som inte är inglasad får du förvara en behållare på upp till 30 liter. Om du har en inglasad balkong får du endast förvara upp till 5 liter på din balkong.