Säkerhet

I brf Solstigen bor både bostadsrättshavare och hyresgäster, vi kommer att använda utrycket lägenhetsinnehavare (lghi) när vi vänder oss till alla som bor i Brf Solstigen.

Fastighetens portar och dörrar till gemensamma utrymmen är försedda med antingen lås med nycklar eller med portkod och nyckelbrickor. För att förhindra inbrott och onödigt spring i trapphus och övriga gemensamma utrymmen, är det viktigt att alla dörrar i fastigheten går i lås efter in- och utpassering. Tänk på att även hålla fönster i gemensamma utrymmen stängda och låsta för att förhindra inbrott. Släpp inte in någon okänd person i fastigheten och var försiktig med att lämna ut koden.