Mäklare

Den här sidan är till för alla mäklare som säljer lägenheter på uppdrag av medlemmar i BRF Solstigen. Vi hoppas att ni finner vad ni söker för en lyckad försäljning. Om inte, kontakta styrelsen per mejl på styrelsen@brfsolstigen.se och berätta vad ni saknar, så ska vi göra vad vi kan för att komplettera sidan. Vi har valt att lägga årsredovisningar och årsmötesprotokoll under rubriken ”ladda ned”.

(Uppdaterat 2022-11-03)

Finns det någon planerad avgiftshöjning? Ja, avgiften till föreningen kommer att höjas med 5% per den 1:a januari 2023. Pga. att stambyte kommer ske under nästa år och pga. rådande omvärldsläge så är det inte uteslutet att fler höjningar av avgiften kan komma att ske.

Vad ingår i avgiften? Värme, vatten, förråd, analogt basutbud i Com Hem TV samt bredband som betalas som en obligatorisk avgift på 100 kronor för 100/100 mbit varje månad. Bostadsrättshavaren/hyresgästen kan på egen hand teckna Digital-TV med Com Hem eller IP-TV genom Canal digital/Viasat.  Bostadsrättshavaren kan på egen hand teckna 500-1000/500-1000 mbps med Ownit för 199 kronor/månad.

Hur många lägenheter finns i föreningen? 194 lägenheter, varav 169 bostadsrättslägenheter och 25 hyreslägenheter per den 2020-07-01.

Hur ser det ut med möjlighet till p-plats/garage? Det finns totalt 68 carports och 153 parkeringsplatser i föreningen. Just nu är det väntetid på parkeringsplatser och carports. Det går att ställa sig i kö för parkeringsplats eller carport.
För information om aktuell status på parkering, kontakta föreningens ekonomiska förvaltare:kundsupport@fastum.se.
Priserna är enligt följande: Parkering – 250:-/mån samt carport – 400:-/mån. Max två parkeringar per hushåll och av dessa två max en carport. Det är också bara medlemmar som får ha parkering. Om man tex skulle vara inneboende (även barn till medlemmar) så kan man inte skaffa en parkering utan måste vara medlem.

Får juridiska personer förvärva en lägenhet? Nej.

Investeringar i fastigheten
För närvarande finns det inga större renoveringar eller investeringar planerade i föreningen. Nedan följer en genomgång på de senaste större investeringarna som har gjorts i föreningen.

2018 – Dränering
Sommaren 2018 så har det lagts ett nytt dräneringsskydd (dräneringsgrus och dräneringsskiva) mot fasaderna.

2019 – 2020, Energi projektet
Styrelsen har under långtid arbetat med att minska föreningens energikostnader. För att göra detta har styrelsen bedrivit ett energi projekt som under 2019 resulterade i ny ventilation och byte till bergvärme. Dessa projekt bekostades med ca 55% ur egen kassa och 45%  i lån.

2019 – Ny FTX ventilation Efter flera års arbete resulterade detta i att föreningen bytte ut ventilations aggregaten till ny modern FTX ventilation som är både energi snålare och effektivare än de som användes innan. Arbetet med ventilationen var klart i juni 2019.

2019/2020 – Bergvärme
En av föreningens största kostnader har varit för fastighetens värme, för att åtgärda detta så investerades föreningen i bergvärme. Under tidig vinter/våren 2019 så påbörjades arbetet med bergvärmen i föreningen. Arbetet drog tyvärr ut på tiden mer än beräknat, men systemet togs i drift i april 2020.

Allt som allt så beräknas utbytet av ventilationen och bytet till bergvärmen att spara föreningen runt 2 miljoner kronor årligen. Dessa besparingar kommer gå till betala av lånen som togs för investeringen samt till ett framtida byte/relining av fastigheternas stammar.

Är stambyte gjort? Nej, föreningen har beslutat om stambyte ska genomföras. Projekt start är beräknat till första kvartalet 2023.

Hur stor är överlåtelseavgiften och vem betalar den? Köpare eller säljare? Överlåtelseavgiften är  2,5 % av gällande prisbasbelopp. Överlåtelseavgiften betalas av förvärvaren.

Hur stor är pantsättningsavgiften? Pantsättningsavgiften är 1 % av gällande prisbasbelopp. Pantsättningsavgift betalas av pantsättaren.

Vad är den lägsta ägarandelen? Den minsta tillåtna ägarandelen vid köp av bostadsrättslägenhet i föreningen är satt till tio procent.

Vart skickas överlåtelseavtalet och medlemsansökan?
Papperna skickas till föreningens ekonomiska förvaltare, Fastum UBC Förvaltning AB:

Brf Solstigen
C/O Fastum UBC Förvaltning AB
Box 3118
169 03 Solna

Hur många tvättstugor finns det? var finns de och vad kostar de att nyttja? Det finns två tvättstugor, en på vardera gård. Enligt ritningen på hemsidan är de belägna mellan 113 och 115 samt 137 och 139. Kostnaden för ett tvättpass på fyra timmar är satt till 25 kronor.

Övrigt I förening har vi som policy att den tekniska förvaltaren (HSB) genomför en avflyttningsbesiktning i samband med att en lägenhet säljs. Detta är för att säkerställa att allt i lägenheten är som det ska och att det inte finns några olovliga modifieringar av lägenheten, vilket är en trygghet för både köparen och säljaren om det skulle komma upp något tvistemål.
Besiktningen bokas själv av säljaren genom att dom kontaktar HSB per telefon eller via deras hemsida.

Hemsida: HSB
Telefon: 010-442 11 00