Den här sidan är till för alla mäklare som säljer lägenheter på uppdrag av medlemmar i BRF Solstigen. Vi hoppas att ni finner vad ni söker för en lyckad försäljning. Om inte, kontakta styrelsen per mejl på styrelsen@brfsolstigen.se och berätta vad ni saknar, så ska vi göra vad vi kan för att komplettera sidan. Vi har valt att lägga årsredovisningar och årsmötesprotokoll under rubriken ”ladda ned”.

(Uppdaterat 2018-11-02)


Finns det någon planerad avgiftshöjning?
Nej, för tillfället finns det inget beslut om en planerad avgiftshöjning.

Vad ingår i avgiften?
Fjärrvärme, vatten, förråd, analogt basutbud i Com Hem TV samt bredband som betalas som en obligatorisk avgift på 100 kronor för 100/100 mbit varje månad. Bostadsrättshavaren/hyresgästen kan på egen hand teckna Digital-TV med Com Hem eller IP-TV genom Canal digital/Viasat.  Bostadsrättshavaren kan på egen hand teckna 500-1000/500-1000 mbps med Ownit för 199 kronor/månad.

Hur många lägenheter finns i föreningen?
194 lägenheter, varav 168 bostadsrättslägenheter och 26 hyreslägenheter per den 2017-12-31.

Hur ser det ut med möjlighet till p-plats/garage?
Det finns totalt 68 carports och 153 parkeringsplatser i föreningen. Just nu är det väntetid på parkeringsplatser och carports. Det går att ställa sig i kö för parkeringsplats eller carport.
För information om aktuell status på parkering, kontakta föreningens ekonomiska förvaltare:kundsupport@fastum.se.
Priserna är enligt följande: Parkering – 160:-/mån samt carport – 275:-/mån. Max två parkeringar per hushåll och av dessa två max en carport. Det är också bara medlemmar som får ha parkering. Om man tex skulle vara inneboende (även barn till medlemmar) så kan man inte skaffa en parkering utan måste vara medlem.

Får juridiska personer förvärva en lägenhet?
Nej.

Finns det några större inplanerade renoveringar på fastigheten?
Ja, styrelsen arbetar utefter en underhållsplan. Under 2017 påbörjades projektarbetet med att se över eventuellt skadad sockelputs. För att komma åt alla ytor vid markplan kommer det att genomföras rensning av växtligheten utmed fasaderna. Utöver det så har det lagts ett nytt dräneringsskydd (dräneringsgrus och dräneringsskiva) mot fasaderna. Detta var klart sommaren 2018.

Ventilationen (FTX-systemet) kommer under 2018/2019 att bytas ut. Under hösten 2016 genomfördes en energigenomgång i föreningen. Rapporten konstaterade att föreningens fastigheter har hög energiförbrukning jämfört med liknande fastigheter. Styrelsen har utifrån rapporten och konsultation från förvaltare och andra branschexperter valt att göra en utredning om att eventuellt installera bergvärme. Utredningen var klar under sommaren 2018, och planen är att påbörja arbetet med att installera ny ventialtion och bergvärme under hösten-vintern 2018.

Renovering av två hissar kommer genomföras under 2018.

Styrelsen, tillsammans med föreningens markentreprenör (EMAB) och tekniska förvaltare, gjorde en genomgång av lekplatserna och utemiljön under föregående verksamhetsår. Det har nu bland annat tillkommit en ny grillplats vid Vallavägen 155, brädor har bytts ut på bänkarna, uppfräschning av lekplatserna, rutschkanor samt nya fjädergungor. Arbetet blev klart våren 2018.

Är stambyte gjort?
Nej, stambyte i formell mening är inte gjord. Styrelsen uppdrog 2012 åt Avloppsteknik Svenska AB att göra en förnyad mer utförlig besiktning av både liggande och stående avloppsrör. Besiktningen visade att rören i allmänhet var i mycket gott skick. Avloppsteknik rådde att genomföra en ordentlig rensning och spolning. Under 2013 spolades och rensades avloppen (både liggande och stående). Dessa åtgärder är gjorda för att slippa genomföra stambyte inom de närmaste 15 åren. Alla rör filmades i samband med spolningen. Insatsen resulterade i 5 reliningar i stående rör i köksavloppen, ett antal liggande rör i krypgrund renoverades, 2 krypgrunder sanerades på grund av läckande ”skarvar och böjar”.

Hur stor är överlåtelseavgiften och vem betalar den? Köpare eller säljare?
Överlåtelseavgiften är  2,5 % av gällande prisbasbelopp. Överlåtelseavgiften betalas av förvärvaren.

Hur stor är pantsättningsavgiften?
Pantsättningsavgiften är 1 % av gällande prisbasbelopp. Pantsättningsavgift betalas av pantsättaren.

Vad är den lägsta ägarandelen?
Den minsta tillåtna ägarandelen vid köp av bostadsrättslägenhet i föreningen är satt till tio procent.

Vart skickas överlåtelseavtalet och medlemsansökan?
Papperna skickas till föreningens ekonomiska förvaltare, Fastum UBC Förvaltning AB:

Brf Solstigen
C/O Fastum UBC Förvaltning AB
Box 3118
169 03 Solna

Hur många tvättstugor finns det? var finns de och vad kostar de att nyttja?
Det finns två tvättstugor, en på vardera gård. Enligt ritningen på hemsidan är de belägna mellan 113 och 115 samt 137 och 139. Kostnaden för ett tvättpass på fyra timmar är satt till 25 kronor.

Övrigt
I förening har vi som policy att den tekniska förvaltaren (PG-Hiss) genomför en avflyttningsbesiktning i samband med att en lägenhet säljs. Detta är för att säkerställa att allt i lägenheten är som det ska och att det inte finns några olovliga modifieringar av lägenheten, vilket är en trygghet för både köparen och säljaren om det skulle komma upp något tvistemål.
Besiktningen bokas själv av säljaren genom att dom kontaktar PG-hiss per telefon eller via mail.
Telefonnummer: 022-777 00 00 (08:00-16:00, övriga tider vidarekoppling till fastighetsjour)
E-post: solstigen@pghissfastighet.se