Valberedningen

Valberedningen består av två till tre personer som är medlemmar i brf Solstigen. Valberedningens arbete är mycket viktigt för föreningen. De ska, under året mellan stämmorna, sätta samman en styrelse som består av kunniga och engagerade medlemmar som vill arbeta tillsammans under en längre period. Valberedningens förslag presenteras på den årliga stämman. På stämman föreslår valberedningen styrelseledamöter och suppleanter för 2 år. Exempel: 3 ordinarie ledamöter väljs så att mandattiden slutar 2014 de 2 övrigas mandatperiod avslutas 2015. Detta gör vi för att säkerställa kontinuitet i styrelsearbetet.

Stämman beslutar om valberedningens förslag till sammansättning av styrelsen.

Den valda styrelsen beslutar sedan hur styrelsen ska konstituera sig, det vill säga vem som ska vara ordförande, vice ordförande, sekreterare etc.

Valberedningen söker ständigt medlemmar som är intresserade av styrelsearbete eller som kan stödja styrelsen/föreningen, med fackkunskaper, utanför styrelsen. Vi välkomnar också medlemmar och hyresgäster som vill engagera sig i tillfälliga eller återkommande aktiviteter som att arrangera städdagar, gårdsfester och så vidare. Förteckning och kontaktuppgifter för vilka som arbetar i valberedningen finns anslaget på alla anslagstavlor och på vår hemsida.