Hejsan!

Om du har fått en p-bot i samband med carport renovering vid Vv. 111 och du har stått i föreningens område under tiden så betala inte p-boten och kontakta styrelsen så tar vi det vidare med p-bolaget.

Du når oss styrelsen@brfsolstigen.se

Ursäkta besväret.

Hejsan!

I samband med att balkongernas träpartier målades om och renoverades under 2021 gjordes även en besiktning av skicket på betongfundamentet på balkongerna.

På vissa av balkongerna har skadan bedömts som alvarlig och behöver därför renoveras helst redan innan vintern kommer och det blir allt för kallt ute.

De akuta partierna rör balkonger där armeringsjärn syns och fukt riskerar att krypa in och öka risken för sprickor. Det är dessa balkonger som kommer att prioriteras under renoveringen då föreningen kan åka på stora bötesbelopp vid skador som detta kan leda till.

Arbetet med detta påbörjas redan nu på Måndag den 26:e september. Allt som allt rör det sig om 20-30 balkonger som kommer att renoveras. Arbetet kommer att utföras med skylift. Arbetet i sig bedöms inte ha någon större påverkan för er som boende då skadorna främst sitter i kanten på utsidan av balkongerna. Om det behövs så kontaktar entreprenören dig som blir påverkad. Hela arbetet beräknas ta ca 4 veckor.

Balkonger med mindre skador kommer att renoveras under nästa år.

Samtidigt som detta sker kommer en rutten takbjälke att bytas ut vid Vallavägen 153.

Denna renovering kommer helt att bekostas av försäljningen av hyresrätt som har återfallit föreningen.

Mvh//Styrelsen

styrelsen@brfsolstigen.se

Hejsan!

P-tillstånden är något försenade men kommer under denna vecka. Vi delar ut dom till er så fort som vi får dom.

Mvh//Styrelsen

Hejsan på er!

Nu har garagen påbörjat sin renovering som vi tidigare har komunicerat i nyhetsbrev under sommaren. I och med detta råder det fri parkering i området för boende med en carport plats.

Schemat ser ut som följande:
Vecka 36, målarna påbörjar att måla carportarna vid Vallavägen 111-133 (Västergården). Detta arbete påverkar inte er med bilplats men vi kommer tyvärr behöva såga ner buskarna runt carporten innan tyvärr. De andra carportarna målas i våren 2023.


Du som har carport på vid Vallavägen 111
Vecka 38, Snickarna påbörjar arbetet med att byta ut alla trasiga och ruttna bjälkar i carporten vid Vallavägen 111. Arbetet beräknas ta 1 vecka. Arbetet kommer att pågå mellan kl. 07:00-16:00 under vardagarna och då behöver carporten vara tom från bilar. Se parkerings info längst ner.

Du som har carport på vid Vallavägen 135
Vecka 39, Snickarna påbörjar arbetet med att byta ut alla trasiga och ruttna bjälkar i carporten vid Vallavägen 135. Arbetet beräknas ta 1 vecka. Arbetet kommer att pågå mellan kl. 07:00-16:00 under vardagarna och då behöver carporten vara tom från bilar. Se parkerings info längst ner.


Du som har en parkering i en av de stora carportarna mot gatan
Arbetet med dessa carportarna sker bara på utsidan, du behöver med andra ord inte flytta på din bil.


Parkeringsinfo
Under veckan som arbetet pågår behöver du flytta på din bil under dag tid då arbetet pågår mellan kl. 07:00 och kl. 16:00.
Under tiden för arbetet så är det fri parkering på gården och andra ytor i föreningen (inte gäst parkeringen).

Efter arbetet har avslutats för dagen kan du stå som vanligt på din plats till nästa dag.

Om något är oklart/otydligt så kan du kontakta styrelsen på styrelsen@brfsolstigen.se