Avgifter och hyror

Avgifter och hyror till föreningen skall betalas månadsvis i förskott och skall vara föreningen tillhanda senast på förfallodagen. Betalning kan ske via autogiro eller bankgiro.

Detta ingår i avgiften

Bostadsrättshavare Betalar avgift till föreningen.  Avgiften ska täcka din del av föreningens gemensamma kostnader som räntor, amorteringar, drift och underhåll. I avgiften ingår bostadsrättstillägget (Se nedan).
I den ekonomiska planen finns angivet vilka kostnader som ingår i årsavgiften. Höjning av avgiften beslutas av styrelsen.
Eftersom föreningens medlemmar, genom sin styrelse, förvaltar lägenheterna och de gemensamma anläggningarna inklusive all mark, har du i hög grad möjlighet att påverka driftskostnaderna genom att medvetet vara sparsam med el- och vattenförbrukning.

Hyresgäster Betalar hyra för lägenheten. Hyreshöjningar sker efter förhandlingar. I hyran ingår underhåll av lägenheten de gemensamma utrymmena den service som finns för boendet. (trappstädning, sophämtning, vatten, tvättstugor osv). Som hyresgäst ska du ha en hemförsäkring!
Du som hyresgäst kan påverka boendekostnaderna genom att medvetet vara sparsam med el- och vattenförbrukning.

Betalning av hyra och avgifter

Det är viktigt att alla betalar in avgifter och hyror i tid. När betalning inte sker på förfallodagen, kommer du få en påminnelse från vår ekonomiska förvaltare. Om inte betalning inte sker efter denna påminnelse, lämnas kravet direkt för inkasso. Kommer pengarna inte in efter inkassokrav lämnas ärendet vidare till kronofogden för indrivning.  Som bostadsrättshavare riskerar du då att medlemskapet i föreningen sägs upp och du förverkar därmed rättten till din lägenhet. Du som är hyresgäst riskerar att ditt hyreskontrakt sägs upp och du tvingas flytta. Ett enkelt sätt att se till att hyran/avgiften kommer in är att anmäla betalningen för autogiro. Kontakta ekonomiska förvaltaren så får du blankett.