Lägenhetsunderhåll och lägenhetsförändringar

Lägenheter och övriga utrymmen i föreningen får inte användas för annat än avsett ändamål. Lägenhetsinnehavaren har alltid ansvar för att vårda och sköta om lägenheten.