Allmänt om tvättstugor

All tvättning i tvättstugan sker på egen risk. Endast du som är lägenhetsinnehavare får använda tvättstugan. Eftersom vi gemensamt betalar för tvättstugorna är det inte tillåtet att använda tvättstugorna för företagstvätt eller låna ut dem till folk som inte bor i föreningen! Det är inte heller tillåtet att tvätta mattor och andra tunga textilier i de gamla maskinerna. På Västergården finns en grovtvättmaskin.

  • Bokning sker i den tvättstuga som hör till din gård. Du kan boka maximalt 8 tvättpass per månad. Du använder bricka för att komma in i och boka tid i tvättstugan. Du kan även boka tid via internet med din personliga kod. Boka tvättid enligt instruktionen i tvättstugorna eller på hemsidan. Bokningsbara tvätpass hittar du på bokningsstavlan i tvättstugan eller på bokningssidan på internet. Tvättstugan kan bara användas av den som bokat tiden.
  • Debiteringen sker när du bokat tvättpass, vare sig du tvättar eller inte. För att debitering inte ska ske så måste passet avbokas innan tvättiden börjar. Avboka gärna i god tid så att någon annan kan boka tiden. Om det blir fel på maskinerna under bokat pass måste omgående felanmälan ske, för att debiteringen ska halveras eller tas bort. Kontaktuppgifter till felanmälan finns på anslagstavlorna och på hemsidan.
  • Om tvättstugan inte tagits i bruk inom 60 minuter efter bokat tvättpass, öppnas systemet och ger möjlighet för annan, att boka resterande tvättid på tvättpasset.
  • Anmäl genast fel i tvättstugorna till felanmälan, sätt upp en lapp och varna den som tvättar efter dig (kontaktinformation finns i tvättstugorna).
  • Barn får inte vistas i tvättstugan utan tillsyn.

Detaljerade regler finns anslagna i tvättstugorna.