Gemensamma kostnader

Var sparsam när du använder vatten framför allt när det gäller varmvatten. Lämna inte vatten rinnande i onödan. Du är skyldig att anmäla om kranar eller toaletten droppar eller rinner! Rinnande och droppande vatten kostar dels mycket pengar men det ökar även risken för vattenskador! Kostnader för vatten betalas av alla gemensamt. Du kan påverka dina boendekostnader genom att tänka på din elförbrukning i din lägenhet och i fastighetens gemensamma utrymmen. Tvätt- och torkutrustning är stora energiförbrukare, tänk på att köra fulla maskiner!

Markskötselns kostnader kan vi påverka genom att inte skräpa ner, förstöra växtlighet och andra installationer utomhus. De som jobbar med markskötsel ägnar större delen av sin tid, under den snöfria delen av året, till att plocka skräp på våra marker, tid som skulle kunna användas till att göra fint i området!