Andrahandsuthyrning av bostadsrätter och hyresrätter

En andrahandsupplåtelse är när någon annan än du själv självständigt använder lägenheten. Detta gäller även om du lånar ut lägenheten till någon i den närmaste familjekretsen.
Du kan hyra ut din lägenhet i andra hand om det finns godtagbara skäl.

Exempel på godtagbara skäl är: • Studier eller arbete på annan ort
• Längre vistelse på vårdinrättning
• Militärtjänstgöring på annan ort
• Provbo med en partner
(Hyresnämnden anser att sex månader är en lämplig tidsperiod för provboende)

Uthyrning i andra hand kräver alltid styrelsens samtycke. Otillåten andrahandsuthyrning kan och har lett till att bostadsrättshavare förlorar rätten till sin lägenhet.

Ansökan om tillstånd för andrahandsuthyrning ska vara skriftlig och innehålla skälet för andrahandsuthyrningen, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten. Tänk även på att du som hyr ut är fullt ansvarig för lägenheten under andrahandsuthyrningen.

Lägenheten kan hyras ut i 1 år om gången, så om du vill hyra ut en längre period en så behöver du göra en ny ansökan efter ett år, tänk på att vara ute i god tid!

Blanketten ska vara inskickad till styrelsen senast 1 vecka före det att uthyrningen börjar så att ansökan hinner granskas innan tillträde.

Ansökningsblanketten för andrahandsuthyrning hittar du här!

Blanketten mailar du sedan ifylld till Styrelsen@brfsolstigen.se