Elektriska installationer

Alla fasta elektriska installationer skall vara utförda av behörig elektriker. Inga förändringar får göras i el-centralen (”proppskåpet”) i lägenheten utan styrelsens/förvaltarens skriftliga tillstånd.