Ny på Brf Solstigen

Välkommen till brf Solstigen!

I samband med att man flyttar till ett nytt område så finns det ofta många frågetecken, som vad man har för rättigheter och skyldigheter samt vem man ska kontakta om man har frågor om sitt boende och allt där omkring.

Som boende på Solstigen har du vissa rättigheter och skyldigheter, dessa är hittar du i sin helhet i föreningens stadgar. Här nedanför har vi sammanfattat några av de viktigaste punkterna i en enklare form.

Underhåll
Som bostadsrättshavare ansvarar du för att hålla lägenheten i gott skick genom invändigt underhåll. Du ansvarar själv för när det är dags att måla om, tapetsera, lägga nytt golv etc. Vid byte och installation av vitvaror får du göra det själv om du kan utföra arbetet fackmannamässigt.

Felanmälan
Vid akuta situationer i fastigheten som kräver en omedelbar åtgärd, eller vid andra felsituationer görs felanmälan till vår tekniska förvaltare HSB.

Nycklar I samband med överlåtelsen av lägenheten ska du få alla nycklar till lägenheten av säljaren. Detta ska vara nycklar till cykelrum, förvaringsförråd, gårdsbommen, lägenhets nyckel samt låsbrickor till porten. Om du skulle behöva fler nycklar så vänder du dig till Brandbergens låshörna för att kvittera ut fler.

Sopor
I föreningen har vi två sophus, dessa finns i entrén till de större gårdarna. På dessa hus finns det flera sopinkast. De inkasten som är tydligt uppmärkta med skyltar är endast till för matrester, de övriga inkasten är till för hushållssopor. Nya kompost påsar för matrester finns att hämta i tvättstugorna.

Övrigt avfall slängs på någon av återvinnings stationerna i närområdet. I dagsläget finns det en station vid Ica Nära på Sleipnervägen och en vid pizzerian. Värt att veta är att stationen vid pizzerian inte hanterar glas/metall.

Markytor
Gårdarna är en gemensam plats för alla föreningens medlemmar. Rasta därför inte husdjur på innergårdarna för allas trevnad. Grillning får ske på föreningens grillplatser.

Bommar, portkod och trapphus
Se till att hålla bommarna stängda när de inte används. Lämna inte ut portkoden till obehöriga personer för att hålla trapphusen säkra. Portkoden fungerar endast fram till kl 21:00 varje dag.
Tänk på att trapphusen är ett gemensamt område med väggar av betong och därför så ekar trapphus väldigt mycket, så tänk på att inte prata högt, slamra med alltför mycket i trapphusen då detta stör era grannar, lär gärna era barn detta också.

Parkering
Parkeringsplatserna tillhandahålls efter ett kö system, för att anmäla ditt intresse att hyra en parkeringsplats kontaktar du vår ekonomiska förvaltare Fastum. En parkeringsplats kostar 160kr i månaden, medans en garage/carport plats kostar 275kr.
Fram tills det att en parkeringsplats blir tillgänglig får man som ny boende stå på någon av besöks parkeringarna, där kostar en veckobiljett 100kr.

Om du skulle råka ut för att någon annan har parkerat på din parkerings plats så kontaktar du vårt parkeringsbolag, du kommer då få en kod som du skriver ner på en bit papper och lägger i fönstret på din bil, du kan då ställa dig tillfälligt på besöks parkeringen utan att betala, p-bolaget kommer sen att skicka en bil för att bötfälla den felparkerade bilen.

Tvättstuga
På de två stora gårdarna finns det varsin tvättstuga. Varje tvättstuga har två tvätt rum så att man kan tvätta två personer samtidigt. Tvättstugorna bokas antigen via webben eller direkt i tvättstugans bokningsterminal. För att boka via webben behöver man skaffa ett inlogg till webbsidan, som ny boende i föreningen vänder du dig till Brandbergens låshörna för att få ett inlogg eller om du har glömt lösenordet.

Inflytt I samband med inflytten så är det troligt att du kommer behöva stå på gården med fordon under en längre tid, kontakta då parkerings bolaget så du kan få en tillfällig kod så du kan stå på gården under en längre tid utan att du får en parkeringsböter i onödan. Portarna till gården går att ställa upp med en dörrstopp som sitter på dörren, glöm bara inte att stänga dörren när du är klar.

HSB uppdaterar namnet på ditt postinkast och på anslagstavlan i port entrén kort efter du har flyttat in.

El avtal Glöm inte att teckna ett nytt el avtal i samband med att du flyttar in, då detta inte är något som föreningen tillhandahåller. Nätverks avtalet tillhanda hålls av Vattenfall, men elbolaget får du välja själv.

Lägenhetens uteplats
På balkongerna får det inte förvaras skräp eller annat som inte tillhör normalt balkong möblemang under en längre tidsperiod. Du som har övertagit en lägenhet med balkonginglasning övertar säljarens ansvar mot föreningen att man som boende har övertagit ansvaret från föreningen att  man som bostadsrättshavaren svarar för skötsel och underhåll av sådana anordningar liksom för eventuell skada. Grillning på balkong är förbjudet. Tänk på att inte slänga fimpar över balkongräcket.

Boende på markplan har oftast tillgång till en uteplats på marknivå utöver balkongdelen. Denna marksektion utanför lägenheten tillhör föreningen och inte den boende. Med skriftligt tillstånd från styrelsen kan man däremot få tillstånd att disponera en bit av marken. I och med detta så anvarar man för att sköta om marken och se till att det man disponerar hålls snyggt och prydligt. Om boende inte sköter om marken, och efter uppmaning om styrelsen inte rättar sig så kan styrelsen dra in rätten att disponera marken.
Mer info om uteplats och mark hittar du här!

Vart vänder jag mig om jag behöver hjälp med…..?

Gäller det: Ekonomi, hyra extra förråd, parkeringsplats och övriga administrativa frågor.
För snabbast och bäst svar så vänd dig till vår ekonomiska förvaltare, Fastum, som sköter detta åt oss.

Kontakt info:
Telefon: 08-502 573 40
Mail: kundsupport@fastum.se
Öppet tider: 07:30-16:00