Information

Styrelsens lämnar information om aktuella händelser i föreningen på olika sätt tex genom:

  • Informationsblad på anslagstavlor
  • Solstigens webbplats.
  • Informationsmöten

Du som lägenhetsinnehavare kan lämna meddelanden och förslag (Motioner) till styrelsen på Styrelsen@brfsolstigen.se