Trapphus

  • Av säkerhetsskäl och med tanke på uppvärmningskostnaderna, skall portarna alltid hållas stängda.Dörrarna till källar- barnvagns- och cykelförråd ska av samma skäl hållas stängda.
  • Var restriktiv med att lämna ut nyckelbrickor och portkoder till andra. Öppna inte porten för någon obekant person som inte har bricka eller kod   
  • På grund av brandrisken och framkomligheten vid utrymning är det förbjudet att förvara papper/kartonger, cyklar, barnvagnar, leksaker och andra personliga ägodelar i entréer och på våningsplanen. Barnvagnar och cyklar skall placeras i avsedda utrymmen, personliga ägodelar förvaras i din lägenhet.
  • Av hygieniska skäl är det naturligtvis förbjudet att ställa ut sopor utanför lägenhetsdörren.
  • Det är förbjudet att förvara bensin, gasoltuber eller annat brandfarligt gods i trapphus, källar- barnvagns- eller cykelförråd samt garage.
  • Det är förbjudet att skjuta upp raketer inom tätbebyggt område, se kommunens regler.