Störningsjour

Föreningen är kopplad till Bevakningsassistans störningsjour.

Telefonnumret till störningsjouren: 08-124 432 66.

Som bostadsrättsinnehavare är du ansvarig även för dina gäster. Om du blir störd, ta i första hand kontakt med din granne. Om du har en planerad störning så informera dina grannar om kommande festliga tillfällen innan och dämpa ljudet om det blir sent. Att enstaka gånger höra lekande barn eller en grannfest får man räkna med i flerfamiljshus. Däremot är störande hög musik, bråk, hundskall, skrik eller ihållande oljud i lägenhet och trapphus ej acceptabelt.

Konstaterad störning rapporteras till Störningsjouren och de kontaktar bostadsrättsinnehavaren. Den skyldige kan komma att få betala för utryckningskostnaden på 1125 kronor.

STÖRNINGSJOUR 

Störningsjour vet förmodligen alla vad det är, när du blir störd på fel tid av dygnet. Det kan vara av t.ex. hög musik, gap och skrik som inte tillhör ett normalt levnadssätt.

Vår störningsjour är snabb och effektiv. Vi är snabbt på plats och kan då oftast höra störningen och då säga till den eller de störande.

Med vår störningsjour slipper de boende säga till varandra och ni slipper dålig grannsämja.

TRYGGHETSTJÄNST

Trygghetstjänst är en tjänst som ska göra det tryggare för de boende. I situationer som t.ex. pågående inbrott i bil eller källare, kanske inbrott i din lägenhet när du är hemma eller hos grannen.

Misshandel och bråk är sådana ärenden som polis skall sköta, men ibland inte hinner, då kan ni ringa oss, vi är snabbt på plats och kan stoppa bråk, misshandel, skadegörelse och inbrott.

Vi kan gripa, avvisa och om det behövs tillkallar vi polis. Våra vakter har utbildning i första hjälpen och kan snabbt tillkalla ambulans vid akuta fall.

ALLMÄNT

Er förening får ett eget telefonnummer med ett autosvar som talar om vart man kommit, därefter svarar en larmoperatör, som tar emot ert ärende.

Ärendet skickas direkt ut till bilarna och närmsta bil åker till störande adress. Anmälaren blir alltid anonym för alla, utom för ledningen i er förening.