Uteplats

  • Marken utanför altanerna på bottenvåningen tillhör föreningen och det är styrelsens ansvar att vårda och sköta all mark och växtlighet. Altanen får inte, på grund av brandrisk, användas för permanent förvaring av föremål som inte tillhör normal balkongmöblering.
  • Lägenhetsinnehavare som önskar disponera marken utanför altanen kan efter skriftlig ansökan till styrelsen, ta över ansvaret för skötseln av växtligheten på insidan av häck eller staket. Uteplatsen får inte användas för permanent förvaring av föremål som inte tillhör normal trädgårdsutrustning. Uteplatsen måste alltid hållas tillgänglig för fastighetsägarens besiktningar.
  • Boende med uteplats varken äger eller arrenderar marken, men de blommor och buskar som boende planterat är privat egendom. För närvarande utgår inte någon avgift för uteplatsen.
  •  Lägenhetsinnehavaren klipper gräs, rensar ogräs och håller snyggt på uteplatsen.
  • Uteplatsen kan användas till att odla blommor och nyttoväxter men det måste se välvårdat och snyggt ut. Vid upprepad misskötsel riskerar boende att fråntas rätten att nyttja uteplatsen.
  • Med tillstånd från styrelsen får boende sätta upp staket (högst 130 cm) eller trädäck på uteplatsen. Lägenhetsinnehavaren ansvarar för skötsel och underhåll av de anordningar som anläggs av boende. Staketet ska ha en öppning eller olåst grind.
  • Det är förbjudet att klippa och beskära föreningens buskar och träd. Detta arbete utförs, av markentreprenören i samarbete med styrelsen.
  • Att ta bort klipp- och ogräsrens är naturligtvis boendes ansvar. Packa skräpet i sopsäckar och lämna på Jordbro återvinningscentral ”Returen”. Det är inte tillåtet att kasta” klipp och rens” utanför staket eller häck! Det kostar extra när markentreprenören ska ta hand om skräpet.
  • Grillning är tillåten på uteplatsen, men tänk på grannarna ovanför och flytta ut grillen så långt det går.

Marschaller får inte användas i närheten av fasaderna. Rökning på altanen kan besvära dina grannar visa därför hänsyn. Och naturligtvis kastar du inte fimpar och skräp på marken vare sig på uteplatsen eller utanför.