Storlek och byggnader

Brf Solstigen har stora öppna ytor om 36 843 kvm.

Bostadshusen byggdes mellan 1965 och 1968. Det är 10 fristående eller sammanhängande byggnader i tre våningar både med och utan hiss. Av våra 24 trapphus är 13 försedda med hiss. Hiss finns i trapphusen på Vallavägen 115 – 121, 129 -131, 137 – 139, 143 – 145, 151 -155

Solstigen har totalt 194 lägenheter och den totala lägenhetsarean är 15 531 m2. I tabellen hittar du mer information om storlek.

Antal lägenheterAntal rumYta i m2
121:or39 – 59
562:or45 – 75
483:or78 – 87
524:or90 – 104
255:or104 -137
16:a121

Ett antal lägenheter i Solstigen är hyresrätter. Föreningen är hyresvärd för hyresgästerna. När en hyresgäst flyttar säljer föreningen lägenheten och lägenheten ombildas till bostadsrätt.

Det finns ca 220 platser i garage, parkeringsplatser (inkl gästparkeringar) och carports. Kö till garage och carrport.

Vi har döpt våra två gårdar efter väderstrecken; Västergården 111 – 133 och Östergården 135 – 157 och mitt emellan ligger den gemensamma Mellangården.

Lekplatser för de mindre barnen finns på våra innergårdar. På Mellangården finns en lekplats för de lite större barnen. Lekplatserna är under utveckling. Inom området finns även en grillplats belägen på gräsplanen framför portarna 131 och 133.