Filer för nedladdning

För att ladda ned dessa filer
På PC: Högerklicka och välj Spara mål som.
På Mac: CTRL-klicka och välj Hämta länkad fil som.

För att öppna dessa filer krävs Adobe Reader som finns att ladda ned här.


Motionsmall

Alla medlemmar i föreningen kan lämna in en eller flera motioner. En motion kan handla om både stort och smått. Tänk på att den ska vara övertygande och göra det lätt för andra medlemmar att förstå vad förslaget går ut på och vad man ska rösta om. Lägg gärna in källhänvisningar i huvudtexten om du har några. Har du fler ämnen du vill ta upp, skriv fler motioner. Undvik att ta upp olika ämnen i samma motion.

1. Namn: Skriv ditt namn, adress och lägenhetsnummer.
2. Bakgrund till motion: Vad handlar motionen om, vad är syftet?
Problemställning, vad är det du vill ändra på och varför, vilka fördelar kan uppnås, konkreta exempel som gör det lättare att sätta sig in i förslaget, etc.
3. Jag / vi yrkar att stämman beslutar att: Avsluta med de så kallade att-satserna. Det är dessa som föreningsstämman ska ta ställning till. Det är därför viktigt att du gör dem sakliga och konkreta.

Avsluta med ort, datum och underskrift. Ladda ned.


Begäran om tillstånd till ändring i lägenhet


Ansökan om andrahandsuthyrning


Ordnings och Trivselregler


Stadgar


Information om Brf Solstigen


Störningsanmälan