Informations brev, Oktober 2023

Stambytet

Föreningens stambytesprojekt fortsätter enligt plan utan några betydande förseningar. Stambytesgruppen har hållit sig till tidsplanen och är för närvarande i den tredje etappen, som inkluderar Vallavägen 135 till 141. Nu när projektet har kommit en bit längre, har vi några värdefulla erfarenheter att dela med oss av.

För det första rekommenderar vi boende som har en garderob intill sitt badrum att tömma garderoben, eftersom det har inträffat incidentell skada på väggen mellan rummen under arbetet. Om garderoben inte töms kan byggdamm spridas in i garderoben om det skulle uppstå en skada på väggen.

En annan viktig punkt som inte tydligt framgått i tidigare information är att varmvattenmätare kommer att installeras i alla lägenheter. Denna installation är ett krav från myndigheterna sedan ett år tillbaka. Den innebär att varje lägenhet kommer att behöva betala för sin egen varmvattenförbrukning. Eftersom föreningen för närvarande bekostar varmvattnet kommer detta resultera i en justering av avgifterna, där en kostnad överförs från föreningen till de boende. Vi vet för närvarande inte exakt hur stor denna justering kommer att vara eller i vilken form den kommer att ske. Det kan vara så att justeringen blir att avgiften förblir oförändrad (istället för en höjning) eller justeras ned.

Vattenläckage
Efter sommarens kraftiga regnoväder upptäckte vi att vår vattenförbrukning var avsevärt högre än förväntat på grund av ett omfattande vattenläckage i marken. Detta ledde till att vi beslutade att omplanera stambytesschemat och genomföra utbytet av kulvertarna tidigare än ursprungligen planerat. I samband med detta tog vi kontakt med ett företag som framgångsrikt kunde lokalisera vattenläckan till kulverten mellan Vallavägen 141 och 143, och vi genomförde omedelbart bytet av denna kulvert. Tyvärr har läckan orsakat en betydande kostnad för föreningen, då vattenkostnaderna under en period var nästan dubbelt så höga som normalt.

Avgrävda kablar

I samband med utbytet av kulvertarna råkade flera kablar i marken grävas av av misstag, eftersom de inte hade blivit korrekt markerade. Detta är tyvärr ett återkommande problem för oss, då kablarna som tidigare hade grävts ner inte hade markerats på rätt sätt.

I det första fallet grävdes kabeln till astro-uret av, vilket används för att reglera när gatubelysningen tänds och släcks. Detta ledde till att styrelsen var tvungen att manuellt tända och släcka gatubelysningen under en tid, innan man hittade den skadade kabeln och kunde åtgärda den.

I det andra fallet råkade man gräva av internetkabeln mellan gårdarna, vilket resulterade i att hälften av föreningen var utan internet i några dagar. Även denna kabel hade inte markerats på rätt sätt när den har grävts ned.

OVK åtgärder

I samband med stambytet behöver föreningen genomföra en ny obligatorisk ventilationskontroll (OVK) eftersom alla badrum har blivit ombyggda, vilket påverkar husets ventilationssystem. Tidigare i höstas distribuerades information ut till de lägenheter där det framkommit brister på förra OVKn. De åtgärder som angavs i dessa meddelanden kommer att granskas för att säkerställa att de har utförts i samband med den kommande OVK:n efter stambytet.

Om de angivna åtgärderna inte har blivit åtgärdade, kommer föreningen att skicka ut nya meddelanden till de berörda lägenheterna med krav på åtgärder. Det är viktigt att alla anmärkningar åtgärdas för att säkerställa att ventilationssystemet fungerar effektivt och att luftkvaliteten i byggnaden är tillfredsställande.

Hushåll med värme

Med de kallare temperaturerna närmar vi oss vinterperioden, och det är viktigt att understryka betydelsen av att hålla dörrar och fönster stängda. Våra byggnader har inte den bästa värmeisoleringen, så det är särskilt viktigt att undvika onödigt värmeförlust genom att hålla dörrar och fönster stängda. Det innebär att vi bör undvika att lämna entrédörrar öppna utan anledning, och detta gäller även för tvättstugan. Om ni upplever att det är för varmt i era lägenheter, rekommenderas det att ni justerar värmen på elementen istället.

Vi har också fått flera rapporter om kalla element i föreningen, och vid undersökning har vi upptäckt att vissa ventiler har varit avstängda i kulvertarna. Om ni upplever att era element är kalla, är det viktigt att ni rapporterar detta som en felanmälan till HSB. Problemet kan även bero på lokala faktorer i er lägenhet, såsom att termostaten har gått sönder eller att elementet behöver luftas. Genom att agera på dessa problem kan vi säkerställa att värmen i era lägenheter fungerar korrekt och att ni har en behaglig och energieffektiv inomhusmiljö under vintern.

Container/städ helg

I början av september genomförde föreningen sin årliga containerhelg. Tyvärr deltog inte så många som vi hade hoppats på, men till er som var med och bidrog vill vi rikta ett stort och hjärtligt tack!

Under den här helgen finns det betydande möjligheter för föreningen att spara mycket pengar. Dessa besparingar är viktiga eftersom de annars behöver täckas genom ökade avgifter. Ert engagemang och deltagande i containerhelgen är därför mycket uppskattat och har en direkt positiv påverkan på vårt föreningsliv och ekonomin.

Föreningsavgiften under nästa år

Föreningen har nu påbörjat arbetet med att planera budgeten för nästa år. Styrelsen kommer att göra sitt bästa för att minska kostnaderna, men vi behöver ert stöd och samarbete för att uppnå detta mål.

För att hjälpa föreningen att hålla nere de gemensamma kostnaderna, uppmanar vi er att följa några enkla riktlinjer. Undvik att ställa ditt avfall utanför sophusen, se till att dörrar och fönster är ordentligt stängda för att minimera värmeförlust och energiförbrukning. Om hissen är ur funktion, vänta gärna 15 minuter innan du rapporterar fel, eftersom teknikern i 1/3 av fallen finner att hissen fungerar när de anländer.

Ditt deltagande under container- och städhelgen, även om det är bara under en kort tid, hjälper föreningen att spara pengar och bevara vårt område.

Du kan också bidra till kostnadsminskningar genom att åtgärda de punkter som nämns i ditt OVK-protokoll, vara sparsam med vattenanvändning och följa föreningens trivselregler.

Trots våra ansträngningar är det troligt att föreningen kommer behöva höja avgifterna ytterligare nästa år. Vi höjde avgifterna tidigare i år och budgeterade för en snittränta på 4%. Det ser ut som om vi kommer att överstiga den räntan nästa år, vilket gör en ytterligare höjning nödvändig. Vi kommer att återkomma med mer information när nästa års budget är klar.