Informations brev, Maj 2023

Hejsan! Här kommer en uppdatering om vad som är på gång i föreningen.

Stambytet har kommit igång
Efter mycket väntan så har föreningens stambyte äntligen påbörjats i port 155/157. Som ni säkert har lagt märke till så har fler byggbaracker dykt upp i området. Dessa huserar bla. Arbetsplatskontor och tillfälliga toaletter och badrum. Vi har även fått tillgång till det slutgiltiga beräknade schemat för stambytet som är följande:

v17v26, 2023Vallavägen 151 till 157
v31v40Vallavägen 143 till 149
v41v50Vallavägen 135 till 141
v2v11, 2024Vallavägen 127 till 133
v11v20Vallavägen 119 till 125
v20v29Vallavägen 111 till 117


Innan arbetet påbörjas i er port kommer ni att bli kontaktade av stambytesgruppen i god tid innan för planering av ert badrum.

Avisering om höjningen av avgiften med 20% från 1:a Juni
I och med att föreningen är tvungna att genomföra stambytet under rådande ränteklimat och det osäkra ekonomiska läget i omvärlden, har banken som krav att föreningen tyvärr måste justera upp medlemsavgiften med 20% redan från 1:a Juni för att kunna betala de nya lånekostnaderna.

Lånen måste bindas med olika löptid för att minska föreningens ränterisk. Styrelsen är medveten om att kostnaderna komma öka för alla föreningens medlemmar och vi gör allt vad vi kan för att hålla nere alla andra kostnader. Detta betyder att inga andra än akuta och absolut nödvändiga investeringar kommer att göras.

Det vi boende tillsammans kan göra för att påverka föreningens kostnader är minska vårt användande av varmvatten, inte slänga skräp eller dumpa vitvaror utanför gårdshusen, hjälpa till under föreningens städdagar, släcka lampor i gemensamma utrymmen och inte åsamka skada på föreningens egendom. Varje gång vi behöver ta hjälp av HSB utöver det som avtalats tillkommer det kostnader för föreningen.

Ser vi framåt, mot nästa år, så hoppas vi på att ränteläget förbättras och elpriserna fortsätter att hålla sig låga så har vi i föreningen förhoppningsvis ett bättre utgångsläge nästa år.

Avisering om hyreshöjning för hyresgäster
Fastighetsägarna har nu förhandlat fram ett ramavtal om en hyreshöjning på 4,75% från 1:a Februari 2023. I och med att datumet redan har passerats så kommer den retroaktiva hyran att fördelas på 6 månader framåt.

Regler kring grillning
Nu när vi närmar oss grillsäsongen vill vi påminna om att det inte är tillåtet att grilla med kol, gasol, briketter eller ved på innergårdarna, detta omfattar även boende som har uteplats på innergården. Det är inte heller tillåtet att grilla på balkongerna. Vi hänvisar istället till våra grillplatser i föreningen. Det enda undantaget är el-grill.

Parkering och bilar i föreningen
Vi vill påminna alla boende i föreningen om att det inte är tillåtet att parkera på gårdarna eller på baksidan av fastigheten. Om man av anledningen behöver ha bilen en längre tid på gården, för till exempel flytt eller in och ur lastning av varor eller av andra skäl så ska detta anmälas till parkeringsbolaget per telefon för tillfälligt undantag under några timmar. Ser du en felparkerad bil så är det bättre att ringa till parkeringsbolaget en gång för mycket än för lite.

Parkeringsbolaget nås på: 077 – 177 11 00

Vidare så vill vi även upplysa om att det inte är tillåtet att tvätta bilen på gårdarna. Utan vill man tvätta sin bil så får man göra det på en plats där det är tillåtet, såsom på en bensinmack eller en biltvätt.

Sen vill vi även påminna om veckoparkeringsbiljetten för er som har mer än en bil, men bara har en fast parkeringsplats. Denna biljett är billigare än dygnstaxan som i vanliga fall gäller för gästparkeringen. Om du skulle vilja ha en sådan boende biljett så maila till oss i styrelsen så får du hem den i ett brev i brevlådan som gör att du kan parkera med veckobiljetten på gästparkeringen.

Nyhetsbreven i framtiden
Styrelsen har funderat på hur vi snabbare skulle kunna få ut information till er alla som bor i föreningen och har då hittat möjligheten att skicka ut digitala nyhetsbrev via mail adresserna som finns tillgängliga hos Fastum. Så vi vill uppmana alla boende och hyresgäster att logga in på www.fastumdirekt.se och fylla i sin mail adress.Mvh// Brf Solstigens styrelse