Informations brev, Januari 2023

Hejsan! Här kommer en uppdatering om vad som är på gång i föreningen

Stambytet

Vi har nu äntligen skrivit på ett kontrakt med en entreprenör kring stambytet. Företaget som har fått vårat förtroende heter Stambytesgruppen. Förfrågan om upphandlingen gick ut till sju företag varav fem inkom med en offert på stambytet. Av dessa fem företag valde vi att gå vidare med tre företag för en presentation av vilka dom var och hur dom skulle lägga upp arbetat. Det var under denna presentation som vi fastnade för just stambytesgruppen. Deras organisation skiljde sig mot de andra entreprenörerna med att dom hade nästa allt som behövdes för arbetet i sin egen organisation, vilket betyder att dom inte har massor av under entreprenörer som kommer och går. Vi har även fått goda referenser när vi har kollat runt med andra föreningar samt andra företag dom har arbetat med.

Styrelsen hade den 10:e januari ett första möte med Stambytesgruppen och diskuterade då lite inledande frågor. Som det ser ut just nu så kommer arbete att påbörjas den 24:e april med portarna Vv 151,153,155 och 157. Arbetet kommer ske i fyra portar åt gången där varje port batch beräknas ta runt 8 veckor. Portarna kommer arbetas igenom i fallande nummerordning.

Framöver så kommer Stambytesgruppen delge information direkt till er boende under våren. Dom kommer även sätta det slut giltiga schemat på när varje port blir stambytt, (så ovan nämnda tid kan komma att ändras). Längre fram i vår, innan stambytet påbörjas, kommer Stambytesgruppen att etablera sig i föreningen med arbetsbodar och annat som behövs för stambytet. Dom har fått tillstånd att få etablera sina arbetsbodar på gräsplätten mellan parkeringen och Vallavägen 131-133. Platsen har valts för att den är centralt belägen för hela föreningen.

I samband med etableringen kommer även det att byggas en ”showroom” där Stambytesgruppen kommer att installera standardutbudet som kommer att erbjudas vid stambytet som du som boende kommer att kunna besöka för att hjälpa dig att bestämma hur du vill designa ditt badrum. Innan byggstart så kommer du även att erbjudas ett möte på ca 1 timme där du och entreprenören går igenom designen av ditt badrum för att se till att alla önskemål uppfylls. Alla val som du sedan har gjort samt designen kommer att sparas och registreras i ett webverktyg som heter ”Homerun” där du även signerar den slutgiltiga designen.

Värt att nämna är även att du har möjlighet att designa ditt badrum med produkter utanför standard utbudet, MEN allt köp av material måste gå genom entreprenören, så med andra ord gör du din beställning via dom.

Den slutgiltiga designen av ditt badrum kommer behöva vara klar ungefär 3 veckor innan byggstart i din port.

Vidare, gällande våra hyresgäster, så kommer vissa underhålls renoveringar att erbjudas i samband med stambytet. Ni kommer att få mer info kring detta närmare starten av stambytet.

Avisering om framtida avgiftshöjningar

Vi vill informera er att under kommande månader så kan det komma att ske ytterligare höjningar av avgiften. Om riksbanken fortsätter med sin räntehöjningar så kommer vi behöva att justera avgiften med dom i och med att vi kommer behöva utöka våra lån till följd av stambytet. Det kan även bli så att vår långivare ställer krav på vissa höjningar. Vi håller er uppdaterade om läget.

Sen vill vi påminna om att avgiften höjdes med 5% från första Januari, men höjningen kom inte med på fakturan som gick ut i december. Den skillnaden faktureras nu retroaktivt på februari fakturan.

Ofakturerade tvättpass

Från och med mars så kommer de icke fakturerade tvättpassen att börja faktureras ut. Kostnaden för tvättpassen kommer sedan att faktureras kvartalsvis som dom har gjorts tidigare. Faktureringen har inte fungerat korrekt sedan förra sommaren på grund av personal problem hos Fastum.

Föreningens el

Som vi antar att alla känner till vid det här laget så har elpriserna i december varit rekord höga vilket såklart drabbar föreningen hårt i och med att bergvärme anläggningen drivs med el. Den 16:e december, under perioden när det var som kallast hade föreningen en kostnad för förbrukning på nästan 40 000 kr.

För en dag.

Som tur är har priserna sjunkit tillbaka något och det har blivit varmare vilket har gjort att antalet kWh förbrukade har minskat vilket gjorde att den sista 1/3 av december blev något billigare. För hela December landade föreningens elräkning på 680 000 kr för december. För att sätta detta i proportion så hade föreningen en kostnad för hela 2020 på 735 000.

Varför vi tar upp detta återkommande i varje informations brev är för att vi anser att det är viktigt att alla får reda på hur stora kostnads ökningar föreningen har haft under året och varför vi är tvungna att höja avgifterna och då även varför det är viktigt att vi sparar på varmvattnet och sparar så mycket som möjligt på föreningens el. För det är VI gemensamt som måste betala detta.

Motioner

Vi vill passa på att påminna boenden att om man har ett ärende som man vill att stämma ska behandla så önskar styrelsen att få in motionen senast 1:a april för att hinna behandlas av styrelsen ordentligt innan årsstämman som beräknas hållas i juni.

Motionerna ska vara skriva i mallen som finns tillgänglig att ladda ner på föreningens hemsida. Om du vill ha en sådan utskriven så kan du maila till styrelsen så lägger vi en sådan i din brevlåda.

Är du intresserad av att arbeta för föreningen?

Vi vill passa på att informera att om du är intresserad av att sitta i styrelsen och vara med och påverka hur föreningen utvecklas att kontakta valberedningen och meddela detta. Vi är alltid intresserade av folk som vill vara med och bidra till föreningens utveckling. Det är en stor fördel om du har erfarenhet från föreningsarbete i fastigheter sedan tidigare men inget krav. Andra bra meriter är administration, kommunikation, ekonomi eller fastighetsskötsel men andra erfarenheter kan också vara bra!

Kontakt info finns på anslagstavlan i varje trapphus.

Med vänlig hälsning//Styrelsen

Detta infobrev kommer även att delas ut i brevlådan till alla under denna vecka!