VARNING! RISK FÖR SNÖRAS, IAKTTA FÖRSIKTIGHET

På grund av det extrema snöfallet och att temperaturen ligger runt nollan så blir snön väldigt tung, vilket ökar risken för att snö ska trilla från föreningens tak.

Var därför försiktig när du går in och ur porten.

Vi har även noterat att flera stora grenar har knäckts från stora träd, vissa som fortfarande sitter kvar i träden.

Undvik därför att gå under träd tills det att snön är borta och grenarna bortplockade!