Grovsopor
Det är absolut förbjudet att slänga grovsopor och annat skräp vid gårdshusen. Varje år kostar det föreningen massor med pengar att forsla bort avfallet. Pengar som skulle kunna användas till betydligt bättre saker, eftersom vi bor i en bostadsrättsförening så är det dina pengar som bekostar bortforslingen! Grovsopor ska istället köras till en återvinningscentral, den som är närmast oss är ÅVC Jordbro, (Rörvägen 23). För att kunna slänga dina sopor där behöver du ett passerkort som du beställer på SRV’s hemsida (https://www.srvatervinning.se/Privat/Kundservice/Bestall-tjanster–produkter/Passerkort-till-atervinningscentralen/). Varje besök på centralen är kostnadsfritt.

Garagen
I samband med att isoleringen monterades ner i de gamla garagen så upptäcktes det att flera balkar var ruttna. Dessa kommer att bytas ut framöver, mer information kommer att sättas upp vid garagen i god tid innan. I samband med denna mindre renovering kommer även belysningen att bytas ut mot LED-armaturer.

Kolonilotterna
Kolonilotterna har under långtid varit i dåligt skick, för några år sedan togs det ett beslut under årsstämman att lotterna skulle göras om till något nytt. Styrelsen har under vintern haft interna diskussioner på vad som kan göras på platsen i stället och har sedan begärt in offerter från flera lokala företag. Valet föll slutligen på att göra en kombinerad grillplats och en mindre parkyta med en boulebana, kantad med buskar och dekorerade med några större blomlådor.

Bergvärme projektet
Bergvärme projektet har onekligen dragit ut på tiden mer än förväntat. Enligt den initiala tidsplanen skulle projektet redan ha varit färdigt vid den här tidpunkten. Det som har dragit ut på tiden är administrativt arbete från Haninge kommuns sida gällande bygglovet för bergvärme centralen. Det har tagit betydligt längre tid än normalt då detaljplanen över vårt område inte har stämt överens med verkligheten (detta verkar vara fallet för hela Vallavägen). Projektet väntas påbörjas igen snarast med att centralen börjar byggas mellan Väst- och Östergården samt att det kommer grävas mellan borrbrunnarna för att lägga rören fram till centralen. Det som drar ut på tiden just nu är att många schaktfirmor håller på med andra arbeten och är därför redan uppbokade sedan länge. Just nu ser det ut som att det kommer börja grävas i slutet av juni dessvärre.

FTX projektet
Parallellt med bergvärme projektet har föreningen även investerat i nya ventilations aggregat. Dessa är på plats och driftsatts sedan några månader tillbaka. Den nya ventilationen fungerar väldigt bra installerades utan några större problem. För att förlänga aggregatens livslängd så installerades det även nya takhuvar. Dessa skyddar luftinsuget från att dra in regn och snö i aggregatens filter. Dessa är de svampliknande konstruktionerna som har dykt upp på taken.

Båda dessa projekten beräknas  som bekant att spara föreningen runt 2 miljoner kronor årligen i uppvärmning och reparationskostnader. Detta bör ställas i proportion till att föreningen årsintäkt på nästan 13 miljoner. Pengarna kommer att användas för att betala av lån och sparas för ett framtida stambyte.

Kompost och skadedjur
Vi har fått rapporter från PG-Hiss att det förekommer skadedjur runt föreningens fastigheter. För att råda bot på detta problem har Anticimex placerat ut fällor på två ställen på vid varje gård. För att minimera antalet skadedjur runt fastigheterna så rekommenderar vi boenden på bottenplanet att inte slänga frukt och annan mat på komposten då detta drar till sig ohyran. Vi ber er istället att slänga det som vanligt matavfall i gårdshusen.

Nya styrelsen
På årsstämman valdes följande personer in i styrelsen:

Ledamöter:
Emil Lundgren, ordförande (Omval, 1 år)
Fanny Harzdorf, Vice ordförande och kassör (Omval, 1 år)
Siv Winborg, Sekreterare (Nyval, 1 år)
Anders Thörngren, Markansvarig (Omval, 1 år)
Daniel Holmberg, Markansvarig (Omval, 1 år)

Suppleanter:
Sairan Saieed (Omval, 1 år)

 

En längre variant av detta brev kommer att dyka upp i portarna under juni månad.

Ha en fortsatt trevlig dag!

Mvh // Styrelsen

Här hittar du årsredovisningen för 2018. Den finns även tillgänglig  för nedladdning under fliken ”filer för nedladdning”.

(Notera att det inte finns en påskriven variant uppladdad än, då alla parter inte har hunnit att skriva under den ännu, men för att göra årsredovisningen tillgänglig enligt kallelsen till årsstämman så görs den tillgänglig redan nu. En påskriven variant kommer att laddas upp så fort den finns påskriven av alla parter).

Ha en fortsatt trevlig dag!

Under torsdagen har det dykt upp lappar på dörrar till föreningens fastigheter där det står att ”Eftersom det bestämdes på stämman att alla balkonger i vårt brf skall renoveras och glasas in på nytt….”

Detta gäller inte Brf Solstigen, utan gäller Brf Soluret, dvs. vår grannförening åt väster. Styrelsen går ut med detta för att förhindra ev. förvirring som kan uppstå då det inte framgick vilken BRF det gällde. Solstigen kommer alltså inte renovera några balkong inglasningar.

Hejsan!

Under vecka 13 så kommer PG-Hiss utföra underhålls arbeten på carportarna. I och med detta så behöves det att carport platserna är fria från bilar under en dag. Under tiden arbetet sker så kommer parkerings restriktionerna vara lyfta, så att det finns möjlighet att tillfälligt parkera på tex. innergårdarna eller vid vändplanerna. Om ni väljer att göra detta så tänk då på att uppfarterna till portarna ska vara fria i händelse av utryckning av brandkår och ambulans.

PG-hiss tillhandahåller vilka dagar arbetet kommer att utföras på respektive carport, så att man kan planera därefter.

Vid frågor, kontakta styrelsen eller PG-hiss

Mvh// Styrelsen

Här kommer en kort uppdatering om vad som väntas ske och påbörjas i närtid i bergvärmeprojektet:

Schaktning: Nu när borrningen är klar sedan en tid tillbaka och alla kollektorer är monterade så ska det schaktas och ordnas ledningsbedd för markslangar och stamledningarna. Schakten går från borrhålen till samlingsbrunnarna och vidare med stamledning till undercentralen. Schakten kommer att vara ca 1 meter djup och 1 meter bred.

Montering av stamledning och samlingsbrunnar samt markslang: Från varje borrhål med kopplad kollektor kopplas markslang till samlingsbrunnar och därefter kopplas stamledning från samlingsbrunn till undercentralen.

Påfyllning med köldbärarvätska och vatten samt provtryckning: När allt är installerat fylls hela systemet med bioetanolblandning och sedan görs provtryckning och avluftning på slinga för slinga (borrhål med markslang) och därefter hela stamledningen.

Återfyllning av ledningsgrav: När provtryckning är klar återfylls ledningsgravarna.

Återställning av markytor: När ledningsgravarna är återfyllda startar återställning av asfalteringsytor och jordytor.

Avetablering: När asfalteringsytor och jordytor är klara av etableras staket.

Centralen: Bergvärme centralen kommer att påbörjas så snart kommunen har granskat begärda kompletterings uppgifter

 


Gällande FTX projektet så är den största delen av arbetet klart, de nya aggregaten är igång och har blivit inställda till varje lägenhet i samband med OVK:n.

Föreningen har däremot inte fått ett godkänt protokoll än då det i vissa lägenheter har behövts utföras åtgärder, eller för att AirCano inte har kommit in i alla lägenheter. AirCano kommer att utföra återbesök i de lägenheterna som behöver kollas igen, det berörda lägenheterna får en lapp i brevlådan innan besöket, precis som tidigare.