Hejsan!

Under vecka 13 så kommer PG-Hiss utföra underhålls arbeten på carportarna. I och med detta så behöves det att carport platserna är fria från bilar under en dag. Under tiden arbetet sker så kommer parkerings restriktionerna vara lyfta, så att det finns möjlighet att tillfälligt parkera på tex. innergårdarna eller vid vändplanerna. Om ni väljer att göra detta så tänk då på att uppfarterna till portarna ska vara fria i händelse av utryckning av brandkår och ambulans.

PG-hiss tillhandahåller vilka dagar arbetet kommer att utföras på respektive carport, så att man kan planera därefter.

Vid frågor, kontakta styrelsen eller PG-hiss

Mvh// Styrelsen

Här kommer en kort uppdatering om vad som väntas ske och påbörjas i närtid i bergvärmeprojektet:

Schaktning: Nu när borrningen är klar sedan en tid tillbaka och alla kollektorer är monterade så ska det schaktas och ordnas ledningsbedd för markslangar och stamledningarna. Schakten går från borrhålen till samlingsbrunnarna och vidare med stamledning till undercentralen. Schakten kommer att vara ca 1 meter djup och 1 meter bred.

Montering av stamledning och samlingsbrunnar samt markslang: Från varje borrhål med kopplad kollektor kopplas markslang till samlingsbrunnar och därefter kopplas stamledning från samlingsbrunn till undercentralen.

Påfyllning med köldbärarvätska och vatten samt provtryckning: När allt är installerat fylls hela systemet med bioetanolblandning och sedan görs provtryckning och avluftning på slinga för slinga (borrhål med markslang) och därefter hela stamledningen.

Återfyllning av ledningsgrav: När provtryckning är klar återfylls ledningsgravarna.

Återställning av markytor: När ledningsgravarna är återfyllda startar återställning av asfalteringsytor och jordytor.

Avetablering: När asfalteringsytor och jordytor är klara av etableras staket.

Centralen: Bergvärme centralen kommer att påbörjas så snart kommunen har granskat begärda kompletterings uppgifter

 


Gällande FTX projektet så är den största delen av arbetet klart, de nya aggregaten är igång och har blivit inställda till varje lägenhet i samband med OVK:n.

Föreningen har däremot inte fått ett godkänt protokoll än då det i vissa lägenheter har behövts utföras åtgärder, eller för att AirCano inte har kommit in i alla lägenheter. AirCano kommer att utföra återbesök i de lägenheterna som behöver kollas igen, det berörda lägenheterna får en lapp i brevlådan innan besöket, precis som tidigare.

Under lördagen (26/1), som många uppmärksammade, så borrades det vidare i bergvärme projektet. Denna borrning var inte planerad att ske och styrelsen eller Enex hade inte blivit informerad om att detta skulle ske i förväg. Därav har styrelsen inte heller eller givit sitt godkännande till att det skulle borras denna dag. Undantaget som styrelsen godkände gällde endast förra lördagen (19/1) då det fanns stora tidsvinster att göra på att tillåta borrningen med så kort varsel. Styrelsen har därför kontaktat total entreprenören för att undersöka varför man borrade under lördagen.

Uppdatering (28/1): Borrningen skedde pga. en kommunikations miss inom Rototec, man hade misstolkat att tillståndet för borrningen gällde generellt för lördagar, vilket inte var fallet.

Mvh// Styrelsen

 

På måndag den 7:e Januari påbörjas nu, efter flera förseningar, Brf Solstingens energispar projekt. Projektet innefattar att föreningen genomför investeringar i ett nytt och energisnålare ventilation system samt att man investerar i ett helt nytt bergvärme system. Genom att genomföra projekten kommer föreningen årligen spara uppemot 2 miljoner kronor i energikostnader! Vi har sammanfattat en hel del information om projektet under den nya fliken ”Bergvärme och FTX info” i meny raden här ovanför.

Om du skulle komma på något som du undrar över så tveka inte att kontakta styrelsen!

Mvh// Styrelsen

Citerat från kommunens hemsida:

Haninge kommun upphäver kokningsrekommendationen av dricksvattnet i centrala Handen. Vattnet kan drickas och användas som vanligt igen eftersom vi har godkända vattenprover. Har du varit bortrest under den senaste veckan bör du spola i samtliga kranar cirka tio minuter för att vara säker på att dina ledningar är urspolade.

Mer info: https://www.haninge.se/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/pagaende-arbeten/driftstorningar/kokningsrekommendation-handen/

Mvh// Styrelsen