Har du någon kunskap inom exempelvis styrelsearbete, ekonomi, teknik etc? Eller kan du tänka dig att sitta i valberedningen?

Är du beredd att avsätta delar av din fritid för ett stimulerande och intressant arbete?

Tveka inte att maila om ditt intresse till att sitta i Brf Solstigens styrelse eller i valberedningen till valberedningen@brfsolstigen.se senast den 10 maj.