Styrelsens kontaktombud

Portombud (PO)

I varje trapphus finns en person som har till uppgift att vara en länk mellan styrelsen och lägenhetsinnehavare dessa kallas portombud. Uppgiften blir vad man gör den till men huvuduppgiften är att lämna månadsrapport till styrelsen via e-mail där man bland annat berättar hur det ser ut i trapphuset angående städning, klotter eller om det står mycket saker i trapphuset som inte ska stå där. Kontaktombudet ska också se till att inaktuell information tas ner från anslagstavlan.
Portombudet ansvarar inte för felanmälningar eller störningsanmälningar.
Vem som är kontaktombud i ditt trapphus finns anslaget på anslagstavlan.