Föreningsstämman hölls den 9 juni i Handens kulturhus. Följande personer valdes in till styrelsen:

Ordinarie ledamöter
Joakim Goding                                          1 år (omval)
Toni Petrovski                                           1 år (omval)
Fanny Harzdorf                                         vald till stämman 2017
Christer Bäckström                                  1 år (nyval)
Joakim Jansson                                        vald till stämman 2017

Suppleanter:
Sammy Bergman                                      1 år (omval)
Peter Claesson                                           vald till stämman 2017

Suzi Benholm  har valt att inte ställa upp för omval.

Stämman valde revisionsbolaget Revideco AB med Carola Assarson som auktoriserad huvudrevisor. Siv Winborg valdes till revisorssuppleant. Stämman valde Daniel Holmberg (sammankallande) och Snejana Stanoeva-Aktcha till valberedningen.

Årsredovisningen finns tillgänglig under ”ladda ned” – protokoll och årsredovisningar. Stämmoprotokollet kommer inom kort att läggas upp på hemsidan.