Föreningsstämman hölls den 24 maj i Haninges kulturhuset. Följande personer valdes in till styrelsen:

Ordinarie ledamöter
Joakim Goding           1 år (omval)
Emil Lundgren            1 år (nyval)
Fanny Harzdorf           1 år (omval)
Sairan Saieed             1 år (omval)
Daniel Holmberg         1 år (nyval)
Anders Thörngren       1 år (nyval)

Suppleanter:
Christer Bäckgren        1 år (nyval)
Sammy Berggren         1 år (omval)

 

Stämman valde revisionsbolaget Revideco AB med Carola Assarson som auktoriserad huvudrevisor. Siv Winborg valdes till revisorssuppleant. Stämman valde Paula Holmberg till valberedningen som får möjligheten att välja in ytterligare en person till valberedningen.

Stämmoprotokollet finns tillgänglig under ”ladda ned” – protokoll och årsredovisningar.