Föreningsstämman hölls den 16 maj i Brf Solurets föreningslokal. Följande personer valdes in till styrelsen:

Ordinarie ledamöter
Joakim Goding                                           1 år (omval)
Joakim Jansson                                         1 år (omval)
Fanny Harzdorf                                         1 år (omval)
Christer Bäckström                                    1 år (omval)
Sairan Saieed                                            1 år (nyval)

Suppleanter:
Sammy Bergman                                      1 år (omval)
Daniel Holmberg                                       1 år (nyval)

Stämman valde revisionsbolaget Revideco AB med Carola Assarson som auktoriserad huvudrevisor. Siv Winborg valdes till revisorssuppleant. Stämman valde Snejana Stanoeva-Aktcha (sammankallande) och Paula Holmberg till valberedningen.

Årsredovisningen och stämmoprotokollet finns tillgänglig under ”ladda ned” – protokoll och årsredovisningar.