Föreningens stämma i år kommer att skjutas upp en vecka till den 22:a juni. Vi har valt att göra detta pga. osäkerheten som har funnits gällande om restriktionerna skulle lättas på eller inte. En kallelse kommer i veckan att gå ut till alla föreningens medlemmar.

Mvh//Emil