2012-12-31

Nya kontaktuppgifter som gäller från den 1/1 2013

Ekonomisk förvaltning och störningsanmälningar: Chinbo AB
Handlägger ärenden som rör avgifter/hyror, parkering, övriga administrativa frågor som rör boendet samt störningsanmälningar.

Telefonnummer: 08-81 10 10 (endast dagtid vardagar)
E-post: info@chinbo.se

Felanmälan: FSS fastighetsservice AB.
Anmälan av skador, fel i din lägenhet eller i fastighetens allmänna utrymmen och mark.

Öppettider: Helgfria vardagar kl. 08.00-16.00
Telefonnummer: 08-657 90 90 (övriga tider vidarekopplas du)
E-post: felanmalan@fss.se 

Fastighetsjour: FSS fastighetsservice AB
Efter kontorstid anmäls, akuta skador eller fel som inte kan vänta till nästa vardag, till fastighetsjouren

Telefonnummer: 08-657 90 90

Fastighetsskötsel: MHP fastighetsservice AB

Hisservice och hissjour: Heby Hiss AB
Felanmälan och jour

Öppettider: Helgfria vardagar dagtid
Telefonnummer: 08-87 96 10 (övriga tider vidarekopplas du)

Brandbergens Låshörna, Träffgatan 1 Brandbergen
Sköter allt som rör nycklar, låsbrickor, boknings- och passersystem.
Telefonnummer: 08-777 11 11
E-post: info@lashornan.se

Övriga entreprenörer som BRF Solstigen har avtal med:
EMAB: Sköter om vår mark sommar och vinter.
Tarjas Städ AB: Städar våra trapphus en gång per vecka, onsdagar eller torsdagar.
PG Hiss och Fastighet: Teknisk förvaltare och rådgivare. Ansvarig kontakt för renoveringen av avloppsstammar i samarbete med Avloppsteknik Svenska AB.

____________________________________________________________________

2012-11-20

Rapport från extrastämman

Föreningen hade en extrastämma den 13 november. Stämman röstade igenom  kollektiv bredbandsanslutning, revidering av ordningsreglerna samt balkongernas ytskikt.

Detta innebär att föreningen kommer att införa en kollektiv bredbandsanslutning för samtliga lägenhetsinnehavare (både bostadsrättshavare och hyresgäster). För bostadsrättshavare innebär det en obligatorisk kostnad på 95 kronor/månad för bredband 100/100 mbit/s samt IP-telefoni. Bredbandskostnaden kommer att tilläggas som en separat post på månadsavgiften. För hyresgäster betalas enbart 95 kronor/månad om den boende har aktiverat bredbandet via Ownit.

Det är därför dags att redan nu säga upp sitt bredbandsabonnemang!
Mer information kommer från Ownit och Bredbandsbolaget. Datumet då all installation/inkoppling kommer ske är satt till den 31 januari 2013.

Mer information från stämman kommer inom kort.

/Styrelsen

______________________________________________________________________________________________________

2012-11-20

RÄTTELSE: MEDDELANDE TILL ALLA LÄGENHETSINNEHAVARE (bostadsrättshavare och hyresgäster)

Till alla lägenhetsinnehavare (bostadsrättshavare och hyresgäster)

Haninge Sotning och ventilation kommer på uppdrag av styrelsen utföra rensning av Till- och frånluftskanaler samt OVK-besiktning (Obligatorisk VentilationsKontroll). Den lapp som skickades ut från Haninge Sotning och ventilation stod det följande: ”Meddelande till bostadsrättshavaren”. Rensningen gäller alla lägenhetsinnehavare (bostadsrättshavare och hyresgäster), inte enbart bostadsrättshavare.

/Styrelsen

_________________________________________________________________________________________________

2012-11-08

Inget stambyte nödvändigt!

I underhållsplanen som kom i maj från vår tekniska förvaltare presenterades det en plan för stambyte. Styrelsen kontaktade därför Solna Högtryck som fick genomföra en undersökning av våra avloppstammar. Solna Högtryck kom fram till att ett stambyte måste göras inom 5 år. Under augusti besökte styrelsen en bostadsrättsmässa och hittade företaget Avloppsteknik Svenska AB, som bland annat arbetar med rör och stammar. Företaget gjorde en grundlig undersökning av våra rör och stammar. Avloppsteknik presenterade resultatet för styrelsen i slutet av oktober. Resultatet visar på att ett stambyte inte är nödvändigt. Dock behövs en underhållningsplan, rensning av rör samt lagning/byte av rör på vissa ställen. Ett mycket positivt besked! Styrelsen kommer nu att undersöka frågan vidare. Det är dock mycket glädjande att eventuellt inte behöva betala cirka 40 miljoner kronor för ett stambyte.

/Styrelsen

______________________________________________________________________________________________________

2012-11-04

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

Styrelsen i BRF Solstigen kallar härmed alla lägenhetsinnehavare (bostadsrättshavare och hyresgäster) till informationsmöte och extra föreningsstämma tisdagen den 13 november kl. 18.00 i Midgård, Sleipnervägen 115.

Extrastämman hålls för att rösta om beslut för kollektiv bredbandsanslutning, revidering av ordningsreglerna samt balkongernas ytskikt.

Styrelsen kommer utöver det att informera om  följande:

1. Fördjupad undersökning av våra avloppsstammar
2. Brandsäkerhet och egenkontroll
3. Tvättstugor
4. Renovering/inglasning av balkonger
5. Information angående den tekniska förvaltningen
6. Garageportarna

Kallelsen finner du här. Underlag till bredbandsbeslut här. Ordningsreglerna här.

Varmt välkomna!

/Styrelsen
____________________________________________________________________

2012-10-14

Information om kollektivt bredband och extrastämman

Den tilltänkta extrastämman som skulle ha varit i september är försenad. Styrelsen planerar att ha en extrastämma i november. Anledningen till förseningen är att diskussionen mellan oss och våra grannföreningar i bredbandsfrågan har tagit längre tid än beräknat.

Det har även varit diskussioner om det är vi som fastighetsägare eller om det är Bredbandsbolaget som äger områdesnätet för bredband och om vår nya bredbandsleverantör i så fall får använda sig av områdesnätet. Som det ser ut nu så får den nya bredbandsleverantören använda områdesnätet vilket innebär att föreningen spar in cirka 71 500 kronor (som det kostar att bygga ett nytt områdesnät). Det är bara några små detaljer som återstår.

Målsättningen är fortfarande att föreningen ska ha en kollektiv bredbandsanslutningen vid årskiftet 2012/januari 2013.

/Styrelsen
____________________________________________________________________

2012-09-08

Container för grovavfall!

Helgen den 14-16/9 (fredag – söndag) har styrelsen beställt en container för ditt grovavfall. Containern kommer att ställas upp på gångvägen/gräsytan mellan garagen och gaveln vid 135.

Containern kommer att vara öppen och bemannad följande tider:

Fredag 14 september: Klockan 18:00 – 20:00

Lördag 15 september: Klockan 16:00 – 18:00

Söndag 16 september: Klockan 17:00 – 18:00

Övriga tider kommer containern att hållas låst.

För att få kasta ditt grovavfall i containern behöver du visa legitimation, de som bemannar containern kommer att ha en lägenhetsförteckning för att kunna kolla så att du är lägenhetsinnehavare i BRF Solstigen. Styrelsen har den här kontrollen för att vi ska vara säkra på att det enbart är personer som bor i föreningen som kastar sitt grovavfall containern. Legitimation ska medtagas och visas av alla, även de som känner styrelsen.

Kom ihåg att det är absolut förbjudet att ställa grovavfall bredvid containern då den inte är bemannad!

Som grovavfall räknas det avfall som inte hör hemma i den vanliga soppåsen:

Porslin, keramik, glasprydnader, mindre speglar, trasiga dricksglas, stekpannor, kastruller, bestick och uttjänta verktyg som hammare, såg och mejsel. Till större grovavfall räknas till exempel möbler, barnvagnar, madrasser och cyklar.

Om du vill kasta större möbler (garderober, soffor bord osv) var vänlig platta till, tryck ihop eller montera ner så att så många som möjligt kan kasta. När containern är full stängs den.

Du får inte kasta el, farligt avfall och däck i denna container!

/Styrelsen

______________________________________________________________________________________________________

2012-09-06

Trasig torkutrustning och fel på ventilation i tvättstuga 2!

Tvättstuga 2 har stora problem med torkutrustningen. Styrelsen och föreningens förvaltare är väl medvetna om problemen och arbetar just nu intensivt för att lösa problemen.

Ventilationen måste bytas ut för att torktumlare och torkskåp ska fungera som de ska. Styrelsen har tagit in offerter på detta och det är under upphandling. Nya maskiner kommer att installeras när ventilationen är färdig. Även maskinerna är under upphandling. Det är mycket kostsamma och stora upphandlingar som ska ske. Styrelsen måste därför se till att upphandlingen går rätt till så att föreningens pengar används på bästa möjliga sätt!

Kostnader: Ventilation med installation ca 85 000, maskiner med installation ca 150 000 kr.

Styrelsen beklagar de problem som uppstår för oss på den här gården!

/Styrelsen

______________________________________________________________________________________________________

2012-09-03

Tvättstugebokningen fungerar igen!

Nu ska alla problem med att boka tvättstuga på hemsidan vara löst. För att boka tvättstuga går du in på ”Boka tvättstuga” på vänster sida.

/Styrelsen
________________________________________________________________

2012-09-01

Luckorna till sopinkasten är nu stängda!

Styrelsen har nu genomfört arbetet med att stänga luckorna till alla sopinkast i samtliga portar. Luckorna kommer att förbli stängda och alla sopor ska från och med nu kastas i gårdshusens sopinkast!

Kom ihåg att det är viktigt att du packar dina sopor väl i sopsäckar som knyts ihop ordentligt, lösa föremål såsom fimpar, kattsand och liknande får inte kastas i sopinkasten i gårdshusen! Det är absolut inte tillåtet att ställa sopor i trapphuset eller nedanför de stängda sopinkasten, det kostar föreningen extra pengar att forsla bort sopor som lämnas i trapphusen! Dessutom orsakar sopor i trapphusen dålig lukt samt drar till sig skadedjur och ohyra!

För allas trevnad är det viktigt att alla i föreningen hjälper till att sortera och kasta sina sopor på rätt sätt!

/Styrelsen


______________________________________________________________________________________________________

2012-08-04

Stängning av luckorna till sopnedkasten!

Styrelsen kommer från och med helgen 11-12 augusti att stänga sopnedkasten på plan 2 och 3 i portarna. Efter att sopnedkasten är stängda ska alla sopor kastas i sopnedkastet på plan 1.

Kom ihåg att Det är viktigt att du packar dina sopor väl i plastpåsar som knyts ihop ordentligt. Lösa föremål såsom fimpar, kattsand och liknande får inte kastas i sopnedkasten! Det är inte heller tillåtet att ställa soporna i trapphuset!

För allas trevnad, är det viktigt att alla i föreningen hjälper till att göra rätt för att omställningen från sopnedkast i trapphuset till sopinkast i gårdshusen ska fungera så bra som möjligt! Vi sparar in ca 150 000 kr/år som kan användas till underhåll av fastigheten.
________________________________________________________________

2012-07-31

Nyhetsbrev juli 2012

Avgifts- och hyreshöjning: Styrelsen vill be om ursäkt för att informationen angående avgifts- och hyreshöjningen inte kom ut innan avierna skickades.

Stambyte: Det har varit problem med stopp och besvär i många avlopp och golvbrunnar. Vi har också haft ett flertal stora stopp i de yttre stammarna. Styrelsen har därför tagit in företaget Solna högtryck för att grundligt undersöka alla våra stammar (både yttre och inre). Utredningen visar att den tekniska livslängden på rören är över och ett stambyte måste ske inom 5 år. Föreningen har idag stora kostnader för att ”lappa och laga” rör som är i undermåligt skick. Att göra stambyte medför en kostnad på cirka 45 – 55 miljoner kronor för föreningen. Det är också en investering som höjer fastighetens värde. Vid stambytet totalrenoveras alla bad- och duschrum till god standard med vissa möjligheter till individuella val inom standarden, lägenhetsinnehavare kan göra mer exklusiva tillval på egen bekostnad. Enligt beräkningar som gjordes 2006 (http://www.boendetrygghet.se/stambyte/index.html) uppskattades kostnaden för totalrenovering av badrum till 113 000 kronor. I köket görs endast ingrepp i skåpen närmast avloppen och de återställs till en kostnad av 31 000 kr. Lägenhetsinnehavare kan i samband med detta välja, att på egen bekostnad, renovera köket. Sedan tillkommer även kostnad för ombyggnation i källare och undercentraler (summorna får räknas upp till dagens priser). Med renoveringen får vi bukt med de fuktskador som finns i 63 lägenheter (bad och/eller duschrum samt ett fåtal kök), resterande 131 lägenheter (utom ett litet antal som har renoverats) har stora risker för fuktskador på grund av att golvbrunnarna är av gjutjärn.
När fuktskadorna är borta, avloppen fungerar och tätskikten i badrummen håller hög standard, så kommer vår fastighet och även lägenheterna att stiga i värde. Föreningen blir mer attraktiv att bo i och vi kommer att få lägre underhållskostnader för fastigheten än vi har i dag.

Styrelsen kommer nu att arbeta med att göra upp planer för hur finansiering, information till er och det praktiska, ska utföras. Grupper inom styrelsen kommer att undersöka marknaden för finansiering, teknik och information. Vi kommer att anlita Solstigens förvaltare och utomstående konsulter för att vi ska få så mycket information och stöd som möjligt för att upphandlingen av stambytet ska ge det goda resultat som vi önskar.
Kontakta oss gärna om du har kunskap, erfarenheter eller kontakter när det gäller stambyten kontakta oss via mail eller brev (adress nedan).
Vi förstår att det är många frågor som kommer att uppstå kring hur det praktiska ska lösas men just nu har vi inte mer information kring stambytet än det vi skrivit här. Så fort vi har information och kommit längre i planeringen så kommer vi att se till att den kommer ut till er alla. Du som har tillgång till dator kan också ”Googla” på stambyte för att hitta information.

Garageportar och gårdshus: För att spara in pengar (till bland annat stambytet) har styrelsen valt att själva göra upphandlingen kring målningen av garageportar och gårdshus. Upphandlingen skulle utförts av vår förvaltare till en kostnad av 35 000 kronor.  Det är viktigt att föreningen målar om garageportarna i sommar/höst annars är risken stor att vi måste byta ut dem.
En vädjan till alla boende är att vi i grupper ställer upp och skrapar och målar i första hand garageportarna och sedan eventuellt även gårdshusen. När det är klart så kan målningsarbetet fortsätta med lekredskapen samt tvättstugornas ut- och insida. När föreningen säljer en hyresrätt behövs det hjälp med städning och annat ”småfix”. Är du intresserad av att arbeta med trädgårdsskötsel så anmäler du dig till detta. Alla insatser är värdefulla för att minska kostnaderna.
Genom att göra en del av underhållet själva kan vi hålla nere kostnaderna. Vi har ju redan rutin på att sköta mycket av vår växtlighet.
Är du intresserad av att vara med i en grupp och hjälpa föreningen att hålla nere kostnaderna? Tveka då inte skriv en lapp och lägg i brevlådorna i tvättstugorna eller maila till styrelsen: styrelsen@brfsolstigen.se.

Balkong- och altanräcken: Under de extrastämmor som redan planerats till hösten 2012, kommer styrelsen att föreslå en stadgeförändring som innebär att boende själva ansvarar för balkongens insida (väggar, tak och insida balkongräcke) och altanens räcken/insynsskydd. Styrelsen uppmuntrar alla att redan nu åtgärda balkongerna, framför allt är räckena i stort behov av renovering. Detsamma gäller altanens räcken/insynsskydden. Överliggarna av trä kan målas eller helt tas bort. Metallräcket som finns under kan målas. Enligt byggreglerna får vi endast använda vit färg på ytor synliga från utsidan, inga andra färger är tillåtna. Den som målar i avvikande färger kommer åläggas att måla om. Besparingen för föreningen ligger troligtvis på mellan 1 – 1,5 miljoner kronor.

Sophanteringen: Omställningen av sophanteringen ger oss en årlig kostnadssänkning på ca 150 000 kronor, arbetet med detta går enligt planerna. Gårdshusen har delats, utrustats med sopinkast och marken är jämnad och grusad. Under juli och augusti kommer vi påbörja stängningen av sopluckorna på plan 2 och 3. När de är stängda uppmanas du att använda sopinkastet på plan 1, gäller inte 119 – 121 och 143- 145, som redan nu har sina sopinkast på bv. Vi uppmanar alla att packa hushållssoporna väl i hopknutna plastpåsar, påsarna får inte placeras i trapphuset! Vi får många klagomål, från städarna, fastighetsskötaren och sophämtarna, att vissa soprum är mycket smutsiga för att en del kastar lösa sopor (matavfall, blöjor, kattsand och fimpar) i sopnedkasten! För att minska hushållsavfallet måste du sortera förpackningar av glas, plast, metall, papp samt papper och lämna detta i containrarna på återvinningsstationerna!

Grovsopor: Grovsoprummen är stängda och det är förbjudet att placera avfall utanför gårdshusen. Inom kort kommer att ställas upp container för grovsopor!

Kollektivt bredband: Styrelsen har träffat representanter från våra grannföreningar (Vita Husen, Loke samt Soluret) under sommaren. Solstigen, tillsammans med grannföreningarna, har fått en offert på 95 kronor/månad och hushåll för 100/100 megabit/sekund och IP-telefoni (telefonabonnemang). Denna offert gäller enbart om alla 4 föreningar tecknar avtalet. I augusti kommer vi få besked från våra grannföreningar om de accepterar offerten eller inte. Vi i styrelsen är mycket intresserade och har målet att teckna ett kollektivt bredband vid årsskiftet 2012/2013.

/Styrelsen

______________________________________________________________________________________________________

2012-06-13

Information in other languages:

Kisa zaman içinde sol taraftaki menüde Türkçe bilgilere ulaşabilirsiniz!

Wkrotce bedziemy mieli tutaj informacje po Polsku w menu po lewej stronie!

Dentro de poco vamos a tener information en español en el menu a la izquierda!
/Styrelsen

________________________________________________________________

2012-06-13

Informationsblad

Styrelsens har tagit fram ett informatiosblad som kommer att skickas ut tillsammans med månadsavierna. I bladet kan du läsa om vad som händer just nu i föreningen och vad som är bra att tänka på när du använder uteplatsen och balkongen. Informationsbladet finner du här.

/Styrelsen

2012-06-04

Grovsoprummet stängt

Allt grov- och elavfall lämnas till Returen, fd Återvinningscentralen:

Jordbro företagspark
Rörvägen 23
Öppettider
Tisdag-Torsdag 15.00-20.00
Fredag  13.00-18.00
Lördag 09.00-15.30
Söndag 10.00-15.30

För att besöka Returen behöver du ett passerkort som du utan kostnad beställer via SRVs hemsida www.srvatervinning.se
eller på telefonnummer 0200-26 46 00.

På återvinningsstationen lämnar du:
Kartonger, wellpapp, tidningar, förpackningar av glas, metall och plast avfallet lämnas i avsedd sorteringscontainer.
P-plats på baksidan av Vallavägen 107 -109, 205 och vid ICA.

/Styrelsen

2012-05-06

Årsstämma

Imorgon, måndagen den 7 maj klockan 19.00, är det dags för ordinarie föreningsstämma i Vikingaskolans matsal! Om du tappat bort dagordningen finns den att ladda ned här, annars får du en när du kommer på stämman.

Varmt välkomna!

/Styrelsen

2012-04-28

Uppsägning av parkeringsplatser

Styrelsen har beslutat att höja avgifterna för alla parkeringsplatser i föreningen. Vid kontraktsändring måste avtalen skrivas om och alla parkeringsplats-, garage- och carportavtal har därför sagts upp för att kunna få med de nya avgifterna på kontrakten.

Ni som har en plats får hem ett brev med uppsägning av det gamla avtalet, tillsammans med det nya avtalet som ni bara behöver skriva under och skicka till angiven adress.

/Styrelsen

2012-04-20

Årsstämma 7 maj

Den 7 maj kl. 19.00 är det dags för ordinarie föreningsstämma i Vikingaskolans matsal. Alla bostadsrättsinnehavare är varmt välkomna! Kallelsen kommer i brevlådan nu i helgen, och förutom styrelsen kommer även representanter från våra tekniska och ekonomiska förvaltare att finnas på plats. Vi kommer att prata om kollektiv bredbandsanslutning, omställning av sophanteringen, föreningens ekonomi och den nya underhållsplanen som föreningen ska följa.

Vi ses där!

/Styrelsen

2012-03-31

Kollektiv bredbandsanslutning

Styrelsen håller tillsammans med grannföreningarna på att undersöka kollektiv bredbandsanslutning, dvs. bredband åt alla där en obligatorisk avgift läggs på avgiften. Pga. ett kontrakt med Bredbandsbolaget som övertogs från Graflunds kan det ske först i december i år, och vårt mål är att vi vid årsskiftet ska ha tecknat ett avtal för kollektiv bredbandsanslutning.

Avtalet och villkoren är inte klara, men det handlar om 100 Mbit/s både uppströms och nedströms till ett pris av ca 100-120 kr/månad. Detta är något som vi tror höjer värdet på lägenheterna, och betalar du idag för bredband är detta sannolikt billigare än vad du betalar för samma hastighet.

Styrelsen uppmanar boende att inte binda upp sig på några långa kontrakt för bredband. Mer information om detta kommer på stämman i början av maj samt under hösten.

/Styrelsen

2012-03-06

Tvättbokningsproblem

Som flera av er har märkt är det svårt att boka tvättstugan på gård 3 (”Västergården”, Vallavägen 111-133) via Internet. Detta beror på att bokningsenheten ibland tappar kontakten med huvudcentralen av någon okänd anledning. Brandbergens Låshörna arbetar tillsammans med Aptus (som sålt systemet) på att försöka lösa problemet så snart som möjligt!

Det är alltså inte nödvändigt att felanmäla själva bokningssystemet på gård 3. Om det däremot skulle uppstå något problem med bokningen på gård 4, vänligen anmäl detta till Birkagården.

/Styrelsen

2012-02-15

Februarinytt

På gång: Styrelsen har snabbt etablerat ett gott samarbete med vår nya förvaltare Maja och fastighetsskötare Jeff från Birkagården. Vi hoppas att alla i föreningen ska bli nöjda med deras service. Förvaltarna arbetar hårt och har med styrelsens hjälp, redan tagit tag i arbetet med att upprätta en underhållsplan. Underhållsplanen kommer att ge styrelsen ett bra redskap för att upprätta en flerårsbudget.
På grund av att det är mycket styrelsearbete just nu så har de i styrelsen som har tid på dagtid fått ta på sig mer arbete. Ni kommer även att märka att det är en del spring i trapphusen på grund av pågående arbeten.

Ekonomi: tre av föreningens hyresgäster har flyttat den senaste tiden vilket innebär att lägenheterna blir föreningens egendom. Föreningen har nyligen sålt en av dessa lägenheter för 805 000 kr. Ytterligare en är nu ute för försäljning, efter en mindre renovering, vilket är bra för föreningens ekonomi.

Styrelsen har beslutat att använda en etta i markplan i port 125 som styrelselokal och möteslokal. Detta innebär att vi äntligen kan ha möten utan att störa våra familjer. Styrelsen kan även ha alla dokument och litteratur samlat på ett ställe.

Renovering: När ni planerar att renovera våtutrymmen och andra större renoveringar i lägenheten måste ni, i god tid, skicka ansökan om tillstånd till styrelsen. Mer information om detta finns på föreningens hemsida. Det ligger i föreningens intresse att renoveringar sker på ett fackmannamässigt sätt därför står föreningen för besiktningskostnaden när våra förvaltare besiktigar era renoveringar.

Störande grannar: Styrelsen vill uppmana alla boende att omgående anmäla störningar eller skadegörelse till felanmälan, gör en noggrann beskrivning av händelsen. Det är viktigt att alla visar hänsyn till sina grannar och följer föreningens stadgar och regler.

/Styrelsen

2012-01-14

Låsbyten

Nu har arbetet med att byta ut föreningens alla lås påbörjats. Nästa vecka kommer arbetet att fortsätta, så om du vill kunna komma in i cykelrum, förråd och garage kommer du att behöva ha med dig de nya nycklarna.

/Styrelsen