Alla ansökningar om utträde ur föreningen måste kompletteras med ett godkänt avflyttningsbesiktningsprotokoll. Syftet är att kontrollera att inga bostadsrätter överlåts som har otillåtna ändringar. Det som främst kontrolleras vid en avflyttningsbesiktning är ventilations-, värme och sanitetsinstallationer, att inga allvarliga skador finns, att inga otillåtna ändringar gjorts eller att otillåtna installationer gjorts. Om anmärkningar finns, åläggs den boende att åtgärda dessa. 

Avflyttningsbesiktningar bekostas av föreningen. Beställning av avflyttningsbesiktningen görs via förvaltaren/fastighetsservice som sedan skickar ett godkänt besiktningsprotokoll till styrelsen. När styrelsen fått ett godkänt besiktningsprotokoll kan medlems ansökan om utträde slutbehandlas.