Anledningar till varför du ska vara med i styrelsen:

Delaktighet – Vi påverkar vår egen situation! Din bostads värde är direkt kopplad till hur föreningen fungerar. Utan en aktiv och engagerad styrelse kan t ex kostnader skjuta i höjden.

Medbestämmande – Var med och bestäm hur föreningen drivs. Se till att vi fokuserar på rätt saker. Påverka vilka investeringar som ska göras, och se till att vi kan behålla en låg avgift.

Kunskaper – Lär dig mer om ekonomi, fastigheters underhålls och utveckling, arbete i grupp och hur en bostadsrättsförening fungerar.

DITT ENGAGEMANG BEHÖVS!

Meddela oss om du är intresserad eller vill veta mer.

Med vänliga hälsningar,

Tobias & Gunilla

valberedningen@brfsolstigen.se