Grovsopor
Det är absolut förbjudet att slänga grovsopor och annat skräp vid gårdshusen. Varje år kostar det föreningen massor med pengar att forsla bort avfallet. Pengar som skulle kunna användas till betydligt bättre saker, eftersom vi bor i en bostadsrättsförening så är det dina pengar som bekostar bortforslingen! Grovsopor ska istället köras till en återvinningscentral, den som är närmast oss är ÅVC Jordbro, (Rörvägen 23). För att kunna slänga dina sopor där behöver du ett passerkort som du beställer på SRV’s hemsida (https://www.srvatervinning.se/Privat/Kundservice/Bestall-tjanster–produkter/Passerkort-till-atervinningscentralen/). Varje besök på centralen är kostnadsfritt.

Garagen
I samband med att isoleringen monterades ner i de gamla garagen så upptäcktes det att flera balkar var ruttna. Dessa kommer att bytas ut framöver, mer information kommer att sättas upp vid garagen i god tid innan. I samband med denna mindre renovering kommer även belysningen att bytas ut mot LED-armaturer.

Kolonilotterna
Kolonilotterna har under långtid varit i dåligt skick, för några år sedan togs det ett beslut under årsstämman att lotterna skulle göras om till något nytt. Styrelsen har under vintern haft interna diskussioner på vad som kan göras på platsen i stället och har sedan begärt in offerter från flera lokala företag. Valet föll slutligen på att göra en kombinerad grillplats och en mindre parkyta med en boulebana, kantad med buskar och dekorerade med några större blomlådor.

Bergvärme projektet
Bergvärme projektet har onekligen dragit ut på tiden mer än förväntat. Enligt den initiala tidsplanen skulle projektet redan ha varit färdigt vid den här tidpunkten. Det som har dragit ut på tiden är administrativt arbete från Haninge kommuns sida gällande bygglovet för bergvärme centralen. Det har tagit betydligt längre tid än normalt då detaljplanen över vårt område inte har stämt överens med verkligheten (detta verkar vara fallet för hela Vallavägen). Projektet väntas påbörjas igen snarast med att centralen börjar byggas mellan Väst- och Östergården samt att det kommer grävas mellan borrbrunnarna för att lägga rören fram till centralen. Det som drar ut på tiden just nu är att många schaktfirmor håller på med andra arbeten och är därför redan uppbokade sedan länge. Just nu ser det ut som att det kommer börja grävas i slutet av juni dessvärre.

FTX projektet
Parallellt med bergvärme projektet har föreningen även investerat i nya ventilations aggregat. Dessa är på plats och driftsatts sedan några månader tillbaka. Den nya ventilationen fungerar väldigt bra installerades utan några större problem. För att förlänga aggregatens livslängd så installerades det även nya takhuvar. Dessa skyddar luftinsuget från att dra in regn och snö i aggregatens filter. Dessa är de svampliknande konstruktionerna som har dykt upp på taken.

Båda dessa projekten beräknas  som bekant att spara föreningen runt 2 miljoner kronor årligen i uppvärmning och reparationskostnader. Detta bör ställas i proportion till att föreningen årsintäkt på nästan 13 miljoner. Pengarna kommer att användas för att betala av lån och sparas för ett framtida stambyte.

Kompost och skadedjur
Vi har fått rapporter från PG-Hiss att det förekommer skadedjur runt föreningens fastigheter. För att råda bot på detta problem har Anticimex placerat ut fällor på två ställen på vid varje gård. För att minimera antalet skadedjur runt fastigheterna så rekommenderar vi boenden på bottenplanet att inte slänga frukt och annan mat på komposten då detta drar till sig ohyran. Vi ber er istället att slänga det som vanligt matavfall i gårdshusen.

Nya styrelsen
På årsstämman valdes följande personer in i styrelsen:

Ledamöter:
Emil Lundgren, ordförande (Omval, 1 år)
Fanny Harzdorf, Vice ordförande och kassör (Omval, 1 år)
Siv Winborg, Sekreterare (Nyval, 1 år)
Anders Thörngren, Markansvarig (Omval, 1 år)
Daniel Holmberg, Markansvarig (Omval, 1 år)

Suppleanter:
Sairan Saieed (Omval, 1 år)

 

En längre variant av detta brev kommer att dyka upp i portarna under juni månad.

Ha en fortsatt trevlig dag!

Mvh // Styrelsen