Citerat från Haninge kommuns hemsida

Haninge kommuns rutinmässiga provtagning visar förekomst av koliforma bakterier i dricksvattnet i centrala Handen.

För att säkerställa dricksvattenkvaliteten tar Haninge kommun kontinuerligt vattenprover på ett antal platser runt om i ledningsnäten. Resultatet från nyligen genomförda prover påvisar halter av så kallade koliforma bakterier. Vi uppmanar därför till att vattnet ska kokas till dryck och matlagning.

Området som omfattas av kokningsrekommendationen är:
Öster om pendeltågspåret, söder om Kolartorps allé och Gudöbroleden, väster om RV73, norr om Jordbrolänken.

Mer information hittas på kommunens hemsida:
https://www.haninge.se/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/pagaende-arbeten/driftstorningar/kokningsrekommendation-handen/

Mvh// Styrelsen